V úterý večer nemají výše zmíněné aditivum také na kladenské čerpací stanici ani na čtyřproudovce ve Vítězné ulici, jak potvrdila čerpadlářka. Aditivum není od minulého ani na kladenské čerpací stanici v Americké ulici.