Město Kladno muselo nechat v letech 2016 až 2020 odtáhnout ze svých ulic 221 autovraků a opuštěných vozů z původně zhruba 290 nahlášených. Ekologicky sešrotováno je již 162 z nich. Zbylé vozy si majitelé po urgencích vyzvedli, nebo zatím čekají na rozhodnutí o likvidaci po uplynutí všech zákonných lhůt.

Vraky se objevují po celém městě, jen ve dvou případech v posledních pěti letech se ukázalo, že jde o kradená vozidla. „Z lustrací majitelů autovraků v registru silničních vozidel vyplývá, že auta v Kladně neodstavují jen Kladeňáci, ale také lidé s trvalým bydlištěm po celé republice, v poslední době například z Chomutova a Teplic. To může být způsobeno i tím, že často lidé ojeté auto koupí a ani ho na sebe nepřevedou,“ poznamenal Zdeněk Havliš, který má na Magistrátu města Kladna část agendy autovraků na starosti.

Za odstavení autovraku přitom hrozí pokuta až do výše 300 tisíc korun, pro právnické osoby až jeden milion korun. Problém je, že zkontaktovat majitele se většinou nedaří. Pokud se nenachází v trvalém bydlišti a nevyzvedává si poštu, je to složitý proces, na který obce a města nemají většinou ani personální, ani finanční kapacity.

K problematice připomněl Zdeněk Havliš, že současné právní normy rozlišují v této problematice tři pojmy – vozidlo s ukončenou životností neboli autovrak, dále vozidlo bez platné technické kontroly a opuštěné vozidlo.

Dle zákona o pozemních komunikacích je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázáno odstavovat především silniční vozidla, která jsou pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích a obnovení jejich způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo která není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

„V rychlejším odstranění neoprávněně odstavených vozidel z veřejného prostoru nám pomohla loňská novela zákona o pozemních komunikacích. Přidala možnost vyzvat k řešení i majitele odstaveného vozidla, které nemá po dobu více než šesti měsíců platnou povinnou technickou prohlídku,“ připomněl Zdeněk Havliš. Na opuštěná vozidla město přicházelo nahlášením od občanů či městské policie.

Jak se zbavit autovraku?
Autovrak je kompilátem různých látek, tudíž ho majitel může předat k likvidaci pouze oprávněné osobě, respektive firmě. Ta majiteli vystaví doklad o převzetí, se kterým může vůz nechat vyřadit z registru motorových vozidel a trvale odhlásit z provozu. Takové odhlášení je osvobozeno od správních poplatků. Množství zpracovatelských zařízení a jejich rozmístění podle krajů eviduje online Informační systém odpadového hospodářství Modul autovraky (MA ISOH). Do něj zpracovatelé zapisují také informace o přijatých a zpracovávaných autovracích. MA ISOH je napojen na kontaktní místa veřejné správy, takzvané CzechPointy. Zde si tedy kdokoli může zkontrolovat, zda zpracovatel řádně předané vozidlo zlikvidoval, potvrzení je v systému evidované, a tedy platné. Automobil nemusíte před předáním likvidátorovi zbavovat provozních kapalin ani ho nijak upravovat nebo mýt, pouze ho zpřístupnit k odvozu, nebo ho dopravit ke zpracovateli vlastními silami. Rovněž je dobré informovat se u výrobce, zda neprovádí zpětný odběr ojetin své značky.