Jak potvrdil ředitel kladenského červeného kříže Jan Protivinský, rekonstrukci, spočívající v modernizaci koupelny a rozšíření sociálního zařízení, zafinancuje společnost Procter & Gamble, která do této etapy investuje okolo 300 tisíc korun. „Pochopitelně je potřeba vyřídit všechna potřebná povolení. Když vše půjde podle plánu, s budováním nové společné koupelny by se mělo začít letos. Nový objekt - domeček má být výhledově postaven na místě dosavadního pískoviště v zahradě azylového domu. To je úkolem pro další etapu,“ potvrdil ředitel Protivinský.

„O ubytování v našem azylovém domě je dlouhodobě velký zájem. Ten vzrostl i v důsledku rušení kladenských ubytoven. Momentálně máme na čekací listině zájemců dalších 18 rodin, a to jsou jen ty, které to i přes naplněnou kapacitu zkusily a zeptaly se. Ve skutečnosti může být ten zájem mnohem vyšší,“ dodal.

Většinu klientů azylového domu tvoří samoživitelky s velmi malými dětmi. Ty vyhledávají pomoc azylových domů po dobu rodičovské, ze které nemohou ufinancovat vlastní bydlení. Standardně setrvávají v azylovém domě rok, následně odcházejí ke svým původním rodinám nebo do jiných zařízení na území kraje. Někdy se podaří klientkám založit si rodinu novou nebo si najít i vlastní bydlení, poté co získají odpovídající zaměstnání.

„Stává se také, že maminky s dětmi zůstávají v azylovém domě i po rodičovské dovolené, protože cenově dostupné bydlení se naskytne například v jiném a vzdálenějším městě, což by znamenalo výraznou změnu pro ně i jejich děti. Místo, aby tedy měnily dětem školu, školku, lékaře a podobně, řada z nich raději zůstává a vyhledává pomoc dalších azylových domů,“ doplnil Protivinský.

close V první etapě rekonstrukce bude modernizována koupelna, v další pak vybudován domeček na zahradě. info Zdroj: se souhlasem Jana Protivinského zoom_in V první etapě rekonstrukce bude modernizována koupelna, v další pak vybudován domeček na zahradě.

I kvůli tomu, aby se co nejrychleji postavily maminky na vlastní nohy, jsou jim ředitel i další pracovníci po celou dobu pobytu nápomocni při zajišťování základních potravin, ošacení, vyřizování osobních dokladů a stejně tak při shánění zaměstnání či dostupného trvalého bydlení.

Zájem o azylové domy nejen na Kladensku, ale i napříč republikou roste a převyšuje současné kapacity. „Neustále se proto snažíme zlepšovat a usnadňovat každodenní život nejen našim spotřebitelům, ale pomáhat i místním komunitám a podporovat takové projekty, které mají smysl. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na bydlení a těžké životní situaci, ve které se nachází nejen ohrožené mladé rodiny, ale i samoživitelky či týrané osoby, které byly nuceny vyhledat pomoc azylových domů, jsme se rozhodli ve spolupráci s Českým červeným křížem podpořit azylový dům v Kladně. V první fázi proběhne rekonstrukce koupelny a v jednání je také rozsáhlá investice do vybudování nových ubytovacích prostor,“ dodává Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Procter & Gamble.

Díky výstavbě domečku v zahradě azylového domu, která je v plánu v dalších letech, přibude 12 nových míst pro potřebné rodiny, kteří budou žít v samostatných bytech s vlastním sociálním zařízením.