Oproti jiným zdravotnickým zařízením ale není kladenský baby box umístěn na obvodové zdi nemocnice, nýbrž přímo v jejím areálu v přízemí mezi dětským a novorozeneckým oddělením. A to především kvůli co nejrychlejšímu poskytnutí zdravotní péče děťátku.

Vnitřní prostor baby boxu je napojen na bezpečnostní kameru. Pokud tedy někdo do něj vloží dítě, na novorozeneckém oddělení se rozezní signalizace a sestra kamerou zkontroluje, jestli někdo dovnitř nedal například nějaký předmět. „Signalizaci máme napojenou i na mobilní telefony. Vždy, když tedy někdo dovnitř zařízení vloží dítě, dozvíme se o tom i formou sms. Ta kromě mne přijde i vrchní sestře nemocnice a dokonce i Ludvíkovi Hessovi, který tak má přehled o všech zařízeních v republice,“ sdělil primář dětského oddělení Petr Lyer.

„Matky se však nemusí bát, že by kvůli kameře v boxu ztratily anonymitu. Ta vidí skutečně jen dovnitř zařízení. I pro děťátko se bude chodit vnitřkem budovy,“ doplnil primář s tím, že navíc do nemocnice ani nemusejí vejít vrátnicí, kde je dohled, ale přes parkoviště se závorou.

Přesto, že zakladatel baby boxů Ludvík Hess na svých internetových stránkách tvrdí, že zřízení boxu nabízel kladenské nemocnici již před čtyřmi lety, její ředitel Otakar Mareš oponuje tím, že o tom nic neví.

Zařízení baby boxu bylo z velké části možné díky finanční podpoře sponzorů, peněz od magistrátu města a také od občanského sdružení Pavlov sobě.
„Nemůžeme očekávat, že by chudák matka po porodu v obtížné sociální situaci, která je donucena své dítě odložit, s ním cestovala daleko. Takže si myslím, že by jich mohlo být asi sedmdesát,“ nastínil své plány Hess.