Terezka, Jára, Hanka, Anetka, Petr a desítky dalších dětí ze zlonické základní školy mají letos již podruhé od června zákaz návštěv všech veřejných akcí. Do kina, divadla nebo bazénu se dostanou nejdříve za několik týdnů.

Nákaza z Bakova

Důvodem je opětovné řádění žloutenky typu A, kterou kladenští hygienici potvrdili již v sedmnácti případech. Bohužel bylo navíc zjištěno, že zavlečení choroby do škol v Ledcích, Slaném i Zlonicích má na svědomí zřejmě jeden zdroj, jímž je rozvětvená rodina z Bakova, přičemž infekce byla už objevena i v sousedním Dřínově.

Začalo to v září

První případ žloutenky se potvrdil u chlapce z Dětského domova v Ledcích již pětadvacátého září. Hoch se před časem pohyboval u příbuzných v Bakově. Z kolektivu byl převezen na infekční oddělení. Nikdo se dále nenakazil a karanténa ledeckým dětem skončila jen před několika dny. Mohlo se tedy zdát, že je vše v pořádku. Z Bakova se ale následně podařilo transportovat infekci prostřednictvím členů jedné místní rodiny i do škol ve Slaném a Zlonicích.

Hygienici uklidňují

„Ve zlonické škole se žloutenka u bakovských dětí potvrdila v pěti případech a ve Slaném v jednom. Infikovaní jsou v současnosti mimo kolektiv a zbývajícím dětem jsou prováděna kontrolní vyšetření, přičemž všechny zdravé z prvního stupně budou v nejbližších dnech proti žloutence typu A očkovány,“ uvedla Kladenskému deníku vedoucí protiepidemického oddělení hygieny Kladno Miroslava Halwigerová.

Podle jejích slov není důvod k panice, poněvadž rodina, odkud nákaza vzešla, je nyní pod dohledem hygieniků a lékařů.

Temný středověk

Přesto ovšem bude nyní nejvíce záležet na kázni rozvětveného příbuzenstva, které nemá hygienické návyky příliš zakořeněné.

„Vůbec nevěřím tomu, že se ta rodina začne chovat jinak. Jsou to pěkná čuňata. Před několika lety se sem přestěhovali z finských dřevěných domků ve Slaném u Grafobalu. Jsou tu nejméně čtyři roky. Nevím, kolik jich tam dneska je, ale žijí v areálu bývalého mlýna a postavili si tam další různé slepenice k bydlení. Dvůr je plný odpadků, kde navíc běhají i potkani,“ řekl muž z Bakova. Podle jeho slov i dalších starousedlíků si nelze nepovšimnout, jak děti a další členové rodiny vybíhají s toaletním papírem v ruce pravidelně ze vrat do protějšího polorozpadlého statku, kde vykonávají svojí tělesnou potřebu.

Lidé chtějí nápravu

„Statek byl kdysi navrácen majitelce v restituci, ta ho prodala člověku, který na něm opravil střechu, zmizel a více se neobjevil. Od té doby si z toho Romové udělali sociální zařízení. Jsou to sice diskriminovaní chudáci, ale co máme potom říkat my ostatní,“ doplnil muž z Bakova.

Na druhou stranu je alespoň rád, že romská rodina žije uzavřena ve své komunitě a nikomu ve vsi prakticky neškodí. Další muž potvrdil, že jiné problémy s touto zhruba čtyřicetičlennou rodinou nemají. „Nejsou zlí a dokonce je v létě rád poslouchám, když hrají a zpívají, ale ty jejich záchody, to je hrůza. V tom objektu nemají ani vodu, chodí pro ni k pumpě na návsi. Všichni se jen bojíme, aby se infekce nerozšířila, protože oni jsou vůči ní spíše imunní než my. A je pravda, že odpadky a nepořádek tu dělají i Češi,“ doplnil další muž z Bakova.

Romové se brání

Oslovení bakovští Romové jsou ale přesvědčeni o tom, že je poškozují lékaři, kteří informaci o žloutence šíří a jsou si jisti, že jejich děti byly hospitalizovány neprávem. „Našim dětem nic není. Teď jsou zavřené v nemocnici. Všichni si na nás ukazují a odtahují se od nás. I pošťačka sem chodí v rukavicích. Je to hodně nepříjemné a asi si kvůli tomu budeme stěžovat,“ řekl rozhořčeně jeden z Romů.

Žloutenka typu A
Žloutenka typu A je infekční onemocnění, zdroje nákazy jsou různé. Nemoc vždy nepříjemně zasáhne do života . Příznaky žloutenky typu A mohou nejprve připomínat chřipku - člověk trpí únavou, nechutenstvím, slabostí, zvýšenou teplotou, bolestí zad a břicha a hubne. Nemoc se obvykle léčí dlouhou dobu a je psychicky i fyzicky náročná. Je spojena s mnohatýdenní hospitalizací, izolací, častými odběry krve, přerušením veškerých fyzických aktivit i na velmi dlouhou dobu. Nejúčinnější ochranou proti žloutence typu A je očkování. Zdroj: Breezy N. M.

Přestože zdroj nákazy nechce uznat svůj podíl viny, pravdou zůstává, že od původní reportáže se počet pacientů už bohužel rozšířil. Více informací přineseme v pátečním vydání Kladenského deníku.