V první polovině večera tančili nejmenší děti a školáci, dívky i chlapci. V druhé části se představili konzervatoristé. Všichni účinkují sklidili závěrem obrovský potlesk.

V kladenské škole na Floriánském náměstí se Slypyč svým svěřencům věnuje už desátý rok. Aktuálně učí čtyřicet dvěřenců ve věku od pěti do patnácti let let, podle svých slov se zaměřuje na výuku hudebně pohybové průpravy s baletními prvky.

„Zasvěcuji je do tajů a krás baletu. Zároveň jim chci předat lásku a pokoru k tomuto umění. Cílem je pracovat s dětmi a mladými lidmi na harmonickém rozvoji nejen jejich těla, ale i osobnosti. Poskytnout jim kvalitní vzdělání v klasickém tanci a rovněž podnítit jejich hudební cítění,“ říká Jurij Slypyč, který zájemce připravuje i na zkoušky na konzervatoř.

Jurij Slypyč
V roce 1989 absolvoval Státní baletní konzervatoř v Kyjevě a v letech 1989 až1993 byl členem Národního divadla v Kyjevě, kde se záhy dočkal prvních velkých rolí. V letech 1993 až1997 působil v baletu pražské Laterny Magiky jako sólista souboru. Následovalo úspěšné angažmá v baletu Národního divadla v Praze, kde v letech 1997 až 2005 vytvořil řadu rolí. Od roku 2005 je Členem souboru Státní Opery Praha a profesorem na pražské státní taneční konzervatoři.