Krátce po desáté hodině přijela kolona aut s premiérem k Památníku Lidice. Na Hosrta Seehofera a jeho doprovod zde čekali ředitel památníku Milouš Červencl, starostka Lidic Veronika Kellerová a za lidické děti Pavel Horešovský, kterému bylo při vypálení obce pouhých 16 dní. „Je to přiznání viny,“ uvedla starostka Kellerová. Každou návštěvu a projevený zájem v Lidicích vítají.

S Horstem Seehoferem přijelo několik desítek německých novinářů, také mimo jiné europoslanec a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Bavorský předseda vlády položil věnce na hrob zavražděných lidických mužů a k pomníku dětským obětem války Marie Uchytilové. Ředitel památníku Milouš Červencl vyložil stručně události předcházející vypálení Lidic i průběh nacistické akce 10. června 1942 a popsal likvidaci vesnice i jejích obyvatel. Ukázal hostům základy Horákova statku, na jehož zahradě bylo postříleno 173 lidických mužů.

Výklad doplňoval Pavel Horešovský. Premiér Horst Seehofer s ním krátce promluvil o jeho osudu a o tom, jak se nakonec setkal zpět se svou matkou. „Vítán je zde každý, kdo přichází v dobrém,“ řekl Horešovský. I přes svůj nabitý program Horst Seehofer zhlédl v muzeu krátký dokumentární film, kde byla ve zkratce zachycena situace od vlády prezidenta Masaryka, přes nástup nacistů a Mnichov, po vypálení Lidic. Nakonec si premiér prohlédl expozici s autentickými předměty i dokumenty.

Návštěva vrcholných bavorských představitelů nebyla ještě donedávna v České republice obvyklá. Přelomový byl loňský rok, kdy k nám bavorský premiér poprvé zavítal oficiálně. Jeho předchůdci od konce druhé světové války v České republice nebyli, protože nesouhlasili s Benešovými dekrety.