Mezi posluchači drtivou většinou převládaly mladé maminky a učitelky z mateřských a základních škol. „Je to jako ve válce,“ uvedla svou přednášku primářka. „Chlapi padli a ženy vyrazily do boje.“

Téma bylo zaměřeno na výchovu a získání sociálních návyků dětí předškolního věku. Zejména mladé maminky byly překvapeny tím, že kvalitní výchova není žádná věda. Podle přednášející to není o příkazech, mentorování a trestech, ale o vlídnosti, trpělivosti a lásce.

Primářce Ludmile Pekařové položil Kladenský deník několik otázek. Zajímalo nás, zda také zastává názor, že dnešní děti a mládež je hrubá a agresivní díky přemíře nekvalitní filmové tvorby a počítačovým hrám. „Děti jsou naším zrcadlem. Jak nemají být hrubé, když i my jsme hrubí. Vezměte si, jak se za poslední roky změnila hovorová čeština. Jak často a v jaké míře užíváme v běžném hovoru vulgarizmy,“ rozhořčila se primářka.

„Filmy a počítačové hry by vůbec nevadily, kdyby výchova byla vyvážená. Kdyby rodiče s dětmi vyrazili na kolo, zahráli si člověče nezlob se, nebo si jen tak popovídali. Pak by bylo všechno absolutně v pořádku,“ doplnila Pekařová.

Zajímalo nás také, zda na přednáškách nepostrádá rodiče, kterých se to nejvíce týká. Z problémových rodin. „Já dělím rodiče na tři skupiny. Na ty, které nic nezajímá. S těmi prostě nehneme. Pak na ty, co to na nás hrají. To jsou především rodiče z řad podnikatelů, kteří se vykupují sponzorskými dary. V těchto případech není vše ztraceno. Tito rodiče by si měli uvědomit, že čas věnovaný dětem je ta nejlepší investice. A pak máme třetí skupinu. To jsou rodiče, jimž na svých potomcích skutečně záleží a snaží se svým dětem maximálně věnovat, s těmi spolupracujeme nejraději,“ doplnila s úsměvem primářka.

Ta krátce před polednem musela utnout příval dotazů. Již nebyl čas. Ve dvanáct hodin ji totiž už čekali posluchači v sále kladenského Kokosu. (kov)