„V minulosti museli zaměstnanci, kteří měli na starosti provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla v té době plná kamení a suti, a tak nebylo možné použít mechanizaci. Problém se sekáním trávy pod vedením vysokého napětí tak vyřešili umístěním stáda ovcí,“ popisuje historii chovu ovcí v elektrárenském provozu Stanislav Beránek.

Ovcím zajištuje krmení včetně sušeného sena na zimu. Jen za tento rok to již bylo více než 900 kilogramů jablek a 390 kilogramů suchého chleba. Před několika lety byla v areálu rozvodny postavena pro ovce velká salaš. Slouží jim nejen jako úkryt před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění sena a dalšího krmiva.

Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířata tam, kde je to možné a smysluplné, je třeba ocenit i z pohledu dnešní doby. "Kladenská teplárna, patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, se dlouhodobě snaží o trvale udržitelný rozvoj a maximální ochranu přírody v okolí svých elektráren i ostatních provozů. Z úspěšných projektů v tomto směru lze připomenout vytvoření biotopu Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází v těsné blízkosti Elektrárny I v Kladně," připomíná mluvčí Teplárny Kladno Markéta Čapková.

Díky této aktivitě se podařilo významně snížit hlukovou zátěž a zároveň vytvořit prostor, kde se již nyní nacházejí vzácné druhy živočichů a rostlin. "Na jaře příštího roku umístíme do areálu rozvodny včelí úly se včelstvy. O ně se bude starat další zaměstnanec teplárny a my se již nyní těšíme na náš elektrárenský med“, dodává mluvčí teplárny.