Případ první: čtyři mladíci ze Slaného vloni a předloni přepadávali benzinové čerpací stanice a trafiky. Dva z nich soud potrestal tím, že nyní tráví veškerý svůj čas za mřížemi.

Případ druhý: parta bezcitných mladíků doslova terorizuje město Slaný. Loupežná přepadení, krádeže, napadení občanů i veřejných činitelů, zlomené nosy i ruce, výhružky, vulgární urážky, to všechno dokázala na svůj účet nastřádat za pár měsíců skupina čtyř jiných slánských lotrů taktéž v loňském roce.

Těmto excesům mladých lidí se chtějí vyhnout policisté i některé místní školy tím, že organizují besedy, aby si mladí lidé uvědomili, co se jim vlastně za páchání kriminální činnosti může stát. První akce se v úterýkonala ve Střední integrované škole ve Slaném.

,,V rámci zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu jsem požádal vedoucího městské policie o besedu, která by měla být zároveň prevencí sociálně patologických jevů. Tuto akci organizujeme pravidelně každý rok a chceme, aby studenti prvního a druhého ročníku přišli do života vybaveni právními normami,“ uvedl Milan Šourek, vedoucí odloučeného pracoviště integrované střední školy. Podle jeho slov zde výrazný problém s šikanou zatím neměli, ale mají určité náznaky, které se naštěstí zatím nepotvrdily.

,,Přednášky děláme pravidelně i ve školkách a základních školách. V letošním roce máme naplánovaný zvýšený počet besed v programu prevence kriminality. Ty na sebe budou navazovat a spolupracovat budeme i s Policií České republiky,“ vysvětlil vedoucí slánských strážníků Pavel Štěpánek, který také dodal, že celý program ještě musí schválit středočeský krajský úřad a ministerstvo vnitra.

Strážníci se při nich budou věnovat přestupkům a základům práva. Jejich republikoví kolegové se zaměří na trestní právo. Pokud by schválen nebyl, budou městští policisté pořádat besedy vždy po vzájemné domluvě s vedením jednotlivých škol.

V budoucnosti by studenti mohli jet na prohlídku vězení, kde by se také uskutečnila diskuse, při které by měla asistovat i vězeňská služba.

,,Za své patnáctileté působení u městské policie jsem zažil několik závažných případů, v nichž figurovali mladí lidé. Ukázkový případ šikanování z poslední doby se ještě pořád řeší a týká se party Na Dolíkách,“ uzavřel Štěpánek.