Stalo se již hezkou tradicí, že se v adventních dnech konají ve Slaném vánoční koncerty žáků místních základních škol. Jsou pořádány vmotivujícím prostředí piaristické kaple Zasnoubení Panny Marie v budově Vlastivědného muzea Slaný.
Od 11. do 13. prosince se zde prezentovala oddělení základní umělecké školy. V sobotu 15. prosince předvedli žáci z1. základní školy na Hájích své vánoční pásmo vprostorách kaple, doplněné vystoupením před budovou aživým betlémem.
Na čtvrtek 20. si připravili svůj vánoční program pro veřejnost žáci 3. ZŠ z Rabasovy ulice. Vystoupení pěveckého sboru této školy se také velmi líbilo začátkem prosince účastníkům Slavnosti světla.
Vdobě od 17. do 21. prosince dopoledne od 9 do 12 hodin se pro příchozí uskuteční týdenní akce oblíbená veřejností snázvem Zpíváme koledy sKarolem Hevessy.
Vánoční akce pořádané ve Slaném před Štědrým dnem budou završeny tradičním předáváním Betlémského světla skauty místní organizace. Akce se koná vsobotu 22. prosince od 13 do 18 hodin vprostorách vestibulu městského úřadu.

Další vystoupení v kapli budou následovat až do Vánoc.