"Plamínek dobré vůle a přátelství v dnešní neklidné době i více tolerance i slušnosti mezi lidmi je potřeba šířit a propagovat. Proto bych chtěla klukům i děvčatům z místního skautského střediska za akt dobré vůle poděkovat,“ uvedla slánská seniorka Zdena Suchá.

Samotná historie předávání Betlémského světla se traduje z doby před více jak 900 lety z časů křížových výprav proti Mohamedánům, od kterých měl být osvobozen Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Výpravy se zúčastnilo i několik mladých mužů z Florencie. Ti přísahali, že když přežijí, přinesou do rodného města plamínek věčného světla z Betlémské baziliky. Slib splnili.

K obnovení tradice věčného světla přispěla v roce 1986 v Rakousku charitativní akce, pořádaná ve prospěch zrakově postižených dětí nadací Světlo ve tmě. Její součástí bylo i přivezení posvátného světla z betlémské Jeskyně narození. Od té doby ve vánočním čase plamínek přátelství ročně přivážený do Rakouska, putuje z Lince po celé Evropě.

Do Česka ho přivážejí do Brna skauti, a odtud je rozváženo po celé naší vlasti. Každý rok je také voleno rakouské dítě Betlémského světla. K jubilejnímu třicátému výročí celé akce, byl pro rok 2018 vybraný jako Dítě světla jedenáctiletý Niklas Lehner z Horního Rakouska z Vorchdorfu v okrese Gmunden.