Vedení radnice se brání. Dotace na rekonstrukci se prý snaží získat od roku 2008, kdy byl Podprůhon zařazen do integrovaného plánu rozvoje města. Žádost o dotaci na celkovou revitalizaci lokality byla podána loni v květnu, ovšem regionální rada poskytnutí peněz zamítla.

Obyvatelé Podprůhonu tak stále čekají na opravu komunikací a opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu. Ačkoliv bydlí nedaleko centra města, musí si nosit uhlí, aby měli čím topit, chodí po zničených schodech.

„Město tu vše látá, na opravy často používá nekvalitní materiál. Výsledek je takový, že například schody v ulici Rudolfa Knotka, jež byly opraveny před třemi lety, jsou opět rozbité,“ řekl předseda Spolku Podprůhon Vladimír Líba.

Magistrát po zamítnutí žádosti trval na přezkoumání verdiktu. „Na základě naší žádosti regionální rada upravila seznam dotovaných prací. To byl skutečně nečekaný úspěch, jelikož taková situace je zcela výjimečná,“ informoval primátor Dan Jiránek. Podle mluvčího radnice Viléma Frčka by rekonstrukce mohla začít příští rok na jaře.

Pokud se tak nestane, jsou obyvatelé Podprůhonu odhodláni bojkotovat tradiční kulturní akci, která se v této lokalitě koná – Kladenské dvorky.

Místní: Chceme záruku, že opravy začnou

Bydlí kousek od centra města v zajímavé netradiční a historicky cenné části, ovšem to je asi zhruba vše, čím se mohou chlubit. oubor domů ve svahu je jedinečný. S ohledem na tuto skutečnost zde musí být opravy dělány citlivě.

„Chceme jasnou vizi, kam Podprůhon směrovat, a ne dělat jen to, co je nutné. Město by se mělo zamyslet nad potenciálem této lokality a dále ho rozvíjet,“ okomentoval Vladimír Líba.

Příkladem necitlivého urbanistického plánování může být „nedokončená“ ulice Pod Strání. Děti a maminky z této ulice nemohou využívat dětské hřiště Bukovka, protože zde schází 30 metrů soukromého pozemku do ulice R. Knotka. „To je důkaz neprovázanosti stávající zástavby s novou. Musí se přece přemýšlet dále než nad jednou ulicí,“ zakroutil hlavou předseda. Stejná situace vznikne po zastavění jižní stráně údolí.

Ve snaze dát najevo svou nespokojenost s nevyhovujícími silnicemi, s bortícími se opěrnými zdmi a odkládání lety slibované rekonstrukce vznikla iniciativa Zachraňte nám Podprůhon. Dokument byl podpořen 846 podpisy návštěvníků výstavy pod širým nebem – Kladenských dvorků a obyvatel Podprůhonu, kteří na tuto kulturní akci zapůjčují své pozemky.

„Mimo jiné požadujeme bezodkladné zahájení rekonstrukce vozovek a opěrných zdí. Chceme, aby závaznou podmínkou oprav bylo využití původních materiálů, dlažebních kostek a kamenných bloků v maximální míře,“ vyjmenoval několik bodů Vladimír Líba.

Další věc, která Podprůhonské trápí, je dopravní řešení v jejich lokalitě a návaznost na sousední čtvrti. Nutné jsou také rekonstrukce schodišť. Ty představují charakteristickou dominantu čtvrti, přitom některé z nich neodpovídají svými parametry normovaným požadavkům a jsou trvale v havarijním stavu,“ dodal předseda Spolku Podprůhon.

Místní si také stěžují na ovzduší. Dokončení plynofikace je další z jejich priorit.

Město: Neustále jednáme o dotacích

Z vedení Kladna jasně zaznívá: Rekonstrukce této čtvrti je bez dotací neproveditelná, jelikož opravy ulic, chodníků, schodišť, opěrných zdí a dokončení plynofikace bude stát více než sto milionů korun.

Úřad regionální rady žádost zamítl s tím, že nelze chtít peníze na opravu komunikací. Město ovšem zastávalo odlišný názor. Trvalo na přehodnocení rozhodnutí kraje. „Na základě naší žádosti regionální rada upravila seznam dotovaných prací. To byl skutečně nečekaný úspěch, jelikož taková situace je zcela výjimečná,“ informoval primátor Dan Jiránek.

Po přepracování již dříve schváleného plánu rozvoje města byla podána další žádost o dotaci. Nyní se podle aktuálních informací čeká, až všichni majitelé soukromých pozemků, silnic a opěrných zdí, na nichž bude rekonstrukce prováděna, dají nově souhlas k provedení stavby.

„Jedná se o zhruba padesát lidí, ovšem téměř polovina z nich nemá v Podprůhonu trvalé bydliště, tedy komunikace s nimi je obtížná. Bez tohoto nelze dále pokračovat,“ doplnil Frček.

Druhou komplikací, která znesnadňuje získání dotace, je fakt, že několik soukromých pozemků, jež zasahují do komunikací, je zatíženo zástavním právem a majitelé s nimi ručí u bank.

„Na tyto úseky není možné v tuto chvíli dotaci získat, jelikož to odporuje pravidlům. Město intenzivně jedná o udělení výjimky. Což se zdá, že je na dobré cestě. Tu bude muset schválit listopadový výbor regionální rady,“ nastínil další jednání mluvčí.

Řešení nepřináší ani varianta vyhlášení této lokality památkově chráněnou zónou. Pokud bude přání některých místních obyvatel splněno a Podprůhon bude vyhlášen památkově chráněnou zónou, máme obavy, že pak by byl celý projekt rekonstrukce skutečně ohrožen,“ uvedl Vilém Frček.

Srekonstrukcí by se tedy mohlo začít na jaře příštího roku. Nejprve s opěrnými zdmi, poté plynofikací, komunikacemi a chodníky.

A co když rekonstrukce příští rok nezačne?
„Jestliže nebudeme mít záruku alespoň začátku prací, abychom uznali, že město chápe naši situaci, jsme připraveni bojkotovat jubilejní třicátý ročník Kladenských dvorků. Nedáme k dispozici své pozemky na výstavy,“ řekl Vladimír Líba.