Oblečení není problém, nocleh ano

Přesto, že zde existuje několik organizací nabízejících lidem bez domova pomoc, jedná se spíše o azylové domy, jež poskytují dlouhodobý pobyt s režimem. V podstatě jedinou akutní záchranu může představovat pobočka Českého červeného kříže. „Lidé, kteří k nám přicházejí, jdou buď na doporučení kurátora, nebo přímo z ulice. Mohou se zde vykoupat, oblékneme je a dáme jim i najíst, ale přespat tu nemohou,“ řekla vedoucí Sociálního domu Českého červeného kříže v Kladně Stanislava Klicmanová-Maříková.

Někteří bezdomovci tráví zimu v Praze

Podle jejích slov sem bezdomovci přicházejí téměř denně a jen o svátcích tu bylo sedm mužů. „Většina z nich se vrací, takže víme i kde přebývají. Je to například budova bývalé galerie na Sítné, v lese nebo za hřbitovem. Podle mého by bylo určitě potřeba, aby tu existovalo i nějaké zařízení, kde by tito lidé mohli přespat. Když jsem se na to dotazovala na magistrátu, bylo mi řečeno, že město prý dává určitou sumu do Prahy na loď, kam se i někteří lidé z Kladna přes zimu uchylují,“ uvedla Klicmanová.

Hlad a zima vyvolávají agresi

Z jejích slov je však jasné, že pomoci bezdomovcům není vůbec snadné a mnohdy spíše platí pravidlo pro dobrotu na žebrotu. „Nejhorší je, když se do tohoto stavu dostanou vlastní vinou, většina z nich pak nemá vůbec žádnou snahu s tím něco dělat. Občas se stane, že když k nám přijdou hodně promrzlí, hladoví a vystresovaní, přesto, že se jim snažíme pomoci, schytáme jen nadávky a výhrůžky. Většina z nich se pak třeba vrátí a omluví se, ale zoufalá je ta bezmoc,“ sdělila vedoucí sociálního domu.

Pomoc je čistě dobrovolná

Přitom pomoc, jež se těmto lidem od pracovníků Červeného kříže dostává, je z větší části dobrovolná. „Jídlo jim dáváme většinou ze svého a oblečení je od lidí, kteří nám ho sem nosí. To jsme teď ale zastavili a navíc ne všechno chceme. Je přece nesmysl dávat bezdomovci oblek, když potřebuje především teplou bundu a kalhoty. Dá se ale říct, že můžeme obléknout každého, kdo k nám přijde,“ řekla Klicmanová a dodala, že zatímco její pracovníci se snaží vyjít vstříc, je žalostné, že při této práci nemohou dostat ani očkování proti žloutence zadarmo.

V Kladně jsou tři různé azyly

Kromě toho ale existuje i dlouhodobá pomoc v podobě azylových domů, které jsou v Kladně tři. Jeden je součástí právě sociálního domu Červeného kříže a je určen matkám s dětmi. Zařízení podobného charakteru, ale vedené městem, existuje také v ulici J. Hory v Kladně. Třetí s nich je azyl v Dubí a ten je výjimečný tím, že jako jediný nabízí pomoc mužům od osmnácti let. „U nás se klienti mohou ubytovat pouze se souhlasem kurátora města a zdejší pobyt podléhá tvrdému režimu. Není to jako v soukromých ubytovnách. Je zde zákaz požívání alkoholu a klienti musí splňovat další kritéria,“ uvedla ředitelka příspěvkové organizace Středočeského kraje Zařízení sociální intervence Kladno Hana Rabochová.

Zařízení vyžadují přísný režim

„Pobyt u nás je na delší dobu. Před přijetím nebo bezprostředně v prvních dnech musí mít v pořádku doklady, být evidováni na úřadu práce a správě sociální péče. Doba pobytu v našem zařízení je maximálně rok,“ upřesnila vedoucí Azylu v Dubí Jaroslava Burelová.