Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková, policie na Kladensku letos registruje zatím sedmnáct dopravních nehod s účastí cyklistů. „Jedenáct z nich zavinili cyklisté, ovšem jen ve dvou případech byl cyklista ovlivněn alkoholem,“ sdělila kladenská policejní mluvčí. Ta zároveň informovala, že nehod spojených s cyklisty bylo v loňském roce na Kladensku celkem sedmačtyřicet. „Třiadvacet z nich zavinili cyklisté. Při šesti nehodách byli cyklisté ovlivněni alkoholem, z toho dva odmítli dechovou zkoušku. U jedné dopravní nehody byl cyklista ovlivněn jinou návykovou látkou,“ dodala Michaela Nováková. Čtveřice cyklistů nadýchala 2.72, 1.47, 2.41 a 1.37 promile.

V okrese není žádné místo, které by policie vyhodnotila jako nehodové pro cyklisty. „Nehody cyklistů jsou totiž průběžně po celém území Kladenska. Obecně lze říci, že pro cyklisty jsou rizikové silnice prvních a druhých tříd s vyšší dopravní zátěží. Nejbezpečnější pro cyklisty je, když využívají cyklostezky, případně cyklotrasy. Co se týče přejezdů pro cyklisty přes silnice, tak rizikový je například přejezd přes silnici u železničního přejezdu mezi Kladnem a Kamennými Žehrovicemi. Přejezd je zde totiž vyosený a musí se jet mezi jednotlivými vyústěními cyklostezky po silnici,“ vysvětluje Michaela Nováková.

Často si ovšem cyklisté zahrávají sami, a to nedodržováním pravidel. Například cyklista, kterému je méně než osmnáct let, smí na silnici, cyklostezku, lesní nebo polní cestu vyjet pouze s řádně připevněnou helmou. Toho ovšem někteří nedbají. Podle policejní mluvčí Michaely Novákové je v případě nedodržení tohoto pravidla možno udělit cyklistům od patnácti do osmnácti let pokutu v příkazním řízení na místě do tisíce korun, ve správním pak v rozmezí od patnácti set do dvou a půl tisíce korun. Dětem ani rodičům ovšem sankci za jízdu bez přilby nelze uložit.

„Všechny sankce pro cyklisty se řídí zcela stejně jako pro řidiče motorových vozidel a to dle porušení určitého ustanovení zákona. Jediným rozdílem je řízení jízdního kola pod vlivem alkoholu, kdy nelze cyklistovi uložit sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jelikož takovou činnost nevykonává. Hrozí mu pouze pokuta ve výši dvou a půl až dvaceti tisíc korun,“ vysvětluje Michaela Nováková. V případě, že činností cyklisty mladšího patnácti let vznikla škoda, hradí ji rodiče.

Další záležitostí, kterou musí nejen cyklisté, ale i uživatelé tříkolek, vícekolek a koloběžek, respektovat, je pak povinná výbava. Ta nařizuje míti funkcí dvě na sobě nezávislé brzdy či zadní červenou odrazku. Ta může být kombinována se zadní červenou svítilnou, nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastnosti. Dále musí být kolo vybaveno přední bílou odrazkou, která může být zároveň nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola. Obě strany pedálů musí být vybaveny odrazkami oranžové barvy, které může ale nahradit světlo odrážející materiál na obuvi nebo v její blízkosti. Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol je nutná nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola. Za snížené viditelnosti musí mít navíc kolo světlomet, svítící dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Dále také za stejných podmínek musí být kolo vybaveno zadní svítilnou červené barvy či přerušovaným červeným světlem.

V případě, že cyklistovo kolo tyto podmínky nesplňuje, hazarduje se životem. Ale vyhráno cyklista nemá ani v případě, že všechny zmíněné podmínky splňuje, klíčovou roli totiž ještě hraje lidský faktor. Policie tak nabádá cyklisty k tomu, aby při své jízdě dbali zvýšené opatrnosti.

Nejčerstvějším datem, kdy se udála na Kladensku dopravní nehoda s účastí cyklisty, je pátek 8. června. Krátce po jedenácté hodině se v Kladně-Švermově se střetl cyklista s osobním vozidlem, událost se neobešla bez zranění. Ke kolizi došlo v prostoru benzinové čerpací stanice Koloc Oil při odbočování. Řidička Renaultu Megane se zde střetla s cyklistou.

Ten skončil po nárazu na předním skle automobilu, které se rozbilo. Staršího cyklistu následně ošetřili přivolaní záchranáři. Jak potvrdila jejich mluvčí Petra Effenbergerová, muž utrpěl zlomeninu stehenní kosti a úraz lokte. Po nezbytné péči byl převezen do kladenské nemocnice. Policejní mluvčí Michaela Richterová k případu dodala, že řidička Renaultu byla při odbočování oslněna sluncem a sedmdesátiletého cyklistu tedy proto patrně neviděla. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen dechovou zkouškou.