„Je třeba, aby si lidé uvědomili, že kousek od centra města nemůže být chátrající území nikoho,“ řekl Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT. Podle něj je důležité, že Kladno alespoň na týden zpřístupní industriální památky a jejich okolí veřejnosti.

Součástí bienále jsou výstavy, koncerty a netradiční exkurze, které ukazují možnosti využití industriálního dědictví. „Zájem veřejnosti byl předloni až překvapivý. Jsem přesvědčen, že do města s průmyslovými kořeny právě taková akce patří,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.  Přípravy na bienále zabraly téměř celé dva roky, zájem ze strany umělců i odborníků byl velký. Vzniklo několik občanských sdružení varujících před nešetrným zacházením s industriálními památkami a přicházejících s nápady na využití těchto prostor.
Jedním z největších lákadel kladenského doprovodného programu bude společné vystoupení kytaristy Michala Pavlíčka a skupiny Abraxas v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Před zaplněným sálem, kterým byla hornická šatna, se před dvěma lety konal koncert České komorní filharmonie.

Letos ve skanzenu vystoupí také Hornický pěvecký sbor Kladno a v areálu bývalé huti Koněv se uskuteční malý punkrockový festival. „Pozvali jsme hlavně kladenské kapely, na ně by mělo přijít co nejvíce lidí,“ uvedl Václav Kruliš z občanského sdružení Koněv, které festival pořádá.
V hornickém skanzenu mohou zájemci vedle hudby navštívit výstavu a mezinárodní umělecký workshop Dole tma, nahoře světlo. Další výstavy s hornickou tematikou se konají na jiných místech největšího středočeského města. Již ve středu byla v Malé galerii spořitelny zpřístupněna výstava fotografií Hutníci.

Po celou dobu bienále mohou v Kladně lidé využít vyjížděk autobusy po stopách hornické činnosti na Kladensku. Organizují je divadla V.A.D. a Lampion, zúčastnit se jich má i populární herec Jaroslav Dušek. Vyjížďky je nutno předem telefonicky objednat, lístek do autobusu stojí 50 korun. Ostatní akce bienále jsou zdarma, vyjma vstupného do skanzenu Mayrau.

Pro snadnější orientaci při průjezdu Kladnem město letos připravilo směrovky s označením Industrial trails a symbolem průmyslové památky, které směřují k turistickým cílům – Vojtěšská huť a skanzen Mayrau. Na tyto směrovky budou návštěvníci města upozorněni hned při vjezdu do Kladna velkými hnědými informačními tabulemi rovněž s grafikou Vojtěšské huti a důlní věže Mayrau. Celkem je v Kladně zhruba 40 směrovek a osm tabulí.
Informace o bienále i všech doprovodných programech jsou k dispozici na adrese www.industrialnistopy.cz a v městském informačním středisku ve Floriánské kapli.