S bílou pastelkou, symbolem celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, se letos setkáváme již po osmnácté. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) sděluje veřejnosti prostřednictvím bílé pastelky, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka sice na bílý papír nic moc nenapíše, ale barva zůstává optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.


Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno. Ale může! A SONS je zde proto, aby jemu i jeho blízkým při tom pomohla.


"Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme a dáváme lidem zaměstnání, cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít bez zraku. Spolu s dceřinými obecně prospěšnými společnostmi, které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR pro všechny, kdo nás potřebují.


Svépomocné úsilí však nestačí. Podporu veřejnosti potřebujeme a s vděčností přijímáme. Proto máme celonárodní sbírku Bílá pastelka," říká Rudolf Volejník viceprezident Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých.


Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků - středoškolských studentů, nevidomých členů, příslušníků jejich rodin, přátel a příznivců. Za minimální příspěvek 30 korun nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018.

"Naše sbírka nedává lidem pečené ryby, aby je jenom tak snědli, naše sbírka učí nevidomé lidi ryby lovit. Díky Knihovně digitálních dokumentů už nám nemusí nikdo číst, elektronické knihy si čteme sami; díky Navigačnímu centru, odborníkům na bezbariérové prostředí a Středisku výcviku vodicích psů už nebloudíme, ale cestujeme daleko samostatněji; díky instruktorům naší dceřiné společnosti Tyfloservis už nečekáme, až nám někdo dá najíst, až nám někdo obstará domácnost – naučíme se poslepu vařit, prát i zašívat a také bezpečně chodit s bílou holí; díky lektorům výpočetní techniky nestojíme stranou moderní doby – samostatně obsluhujeme své mobilní telefony i počítače; díky sociálněprávním poradcům známe své povinnosti a umíme se vzít za svá práva; díky rekvalifikačním kurzům i vlastním pracovním programům můžeme být v produktivním věku zaměstnáni; díky vlastnímu vydavatelství časopisů je náš hlas slyšen … všechny služby a činnosti zde nelze vyjmenovat," dodává Volejník.

Podrobněji se o jejich aktivitách každý může dočíst ve výročních zprávách na odkazu www.sons.cz/dokumenty. Zde se přesvědčí, že stojí za to sbírku skromným příspěvkem podpořit. "Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná," uzavírá viceprezident.