V souvislosti s častými prudkými vichřicemi, které se několikrát v tomto měsíci prohnaly Kladenskem a Slánskem, bylo nahlášeno mnoho spadaných stromů komplikujících dopravu. Stromy ovšem nepadaly pouze ve městech, ale hlavně ve svém přirozeném prostředí.

Kladno je téměř ze všech stran obklopeno lesy, které zaujímají přibližně třetinu jeho rozlohy. Nejcennější je oblast přírodního parku Džbán rozprostírajícího se nejen na území Kladenska, kde zaujímá rozlohu 7900 hektarů, ale také v rakovnickém a lounském okrese. Součástí přírodního parku jsou také lesy rozkládající se u obce Bílichov. Při procházce nimi se každý laik zarazí nad nezvyklým počtem spadaných stromů, z nichž je velká část vyvrácena i s kořeny.

„Revírem Bílichov se zřejmě prohnal větrný vír, který zasáhl pouze určitou lokalitu, jelikož v ostatních revírech jsme žádné spadané stromy ve větší míře nezaznamenali,“ vysvětlil situaci lesní správce z Lužné u Rakovníka, do jehož evidence bílichovský revír spadá.

Revírník těchto lesů Jaroslav Kučera přiznal, že v této lokalitě podobnou situaci za celou dobu své služby ještě nezažil. „Máme zde asi dvě stě kubíků vyvráceného dřeva. Jedná se převážně o buky, které jsou vyvrácené i s kořenovým systémem. Padající stromy s sebou srazily na zem i nějaké smrky a také modříny. Spadlé kmeny z terénu se odstraňují pomocí traktoru se speciálními tažnými lany. Koňský potah bychom samozřejmě také mohli využít, ale v dnešní době se zvířecí síla již moc nepoužívá. Podle mého odhadu máme do konce roku s likvidací následků plné ruce práce,“ sdělil Kladenskému deníku revírník.

Případná světlá místa v lesním porostu se budou podle slov lesního správce příští rok opět dosazovat.

Podobnou situaci popisují i v Lesní správě Nižbor, pod jejíž evidenci spadá naprostá většina kladenských lesů. „Nějaké škody jsme zaznamenali, ale jsou v poměru k obrovské ploše lesů zanedbatelné. Mnohem větší starosti nám přidělávají lidé, kteří svým nevhodným chováním způsobují lesu velké škody,“ říká vedoucí Lesní správy Nižbor František Davídek.

Podle něj zanechávají lidé v lesích doslova spoušť. „Nejvíce je postiženo 400 hektarů lesů, které jsou určeny pro příměstskou rekreaci. Všechno je to otázka lidského chování,“ povzdychl si vedoucí.

Kromě věcí, které návštěvníci lesa jen tak zahodí do porostu, trápí lesníky ničení lapačů na lesní škůdce. „Lidí kradou a demolují lapače a ani si pořádně neuvědomí, jak velké škody tím mohou lesu způsobit. Ze zničeného lapače se do přírody znovu dostávají škůdci, hlavně kůrovec. Lidé vyndají návnadu napuštěnou feromony a pohodí ji na jiném místě. Okamžitě tak naláká kůrovce do zdravých stromů, které se pak musejí zcela zbytečně likvidovat,“ popisuje lidskou ignoranci Davídek.

Podle dostupných informací je stav kůrovce je všech kladenských lesích pod kontrolou, ačkoliv převládá sucho, což jsou pro kůrovce příznivé podmínky. „Přestože je letošní rok na kůrovce zatím opravdu nejhorší, máme jeho stavy zcela pod kontrolou. V žádném případě tak nemůže dojít k podobné situaci, která je v těchto dnech na Šumavě,“ uzavírá vedoucí.