Radní ve Slaném učinili významný krok k tomu, že se zde postaví kotelna na spalování biomasy. Představitelé města uvažují nad tímto projektem již delší dobu. Studii mají totiž vypracovanou už od roku 2006. Celý plán stavby má však dvě podmínky. Tou první je zisk evropských dotací z operačního programu životního prostředí a druhou je zajištění dostatečných zdrojů pro spalování.

Kotelna by se měla nacházet v Bienerově ulici v lokalitě Pražské předměstí. Zde se nachází i původní spalovací zařízení z roku 1983, jež bylo původně na uhlí. V roce 2000 bylo modernizováno na kotelnu plynovou. Uhelná část byla zrušena a odstavena. V areálu se ale nacházejí velké prostory pro sklad uhlí i samotné kotle. Celý objekt je pro současnou kotelnu využíván jen z jedné třetiny.

Ještě v roce 2006 byla stavba představiteli města považována za ekonomický nesmysl. Situace se ovšem změnila. Důvodem je krize, která nastala na počátku roku, kdy se kvůli sporu mezi Ruskem a Ukrajinou odstavily dodávky plynu do Evropy. ,,To nás nastartovalo k tomu, že je zbytečné čekat až Putin nebo někdo další řekne, že z jakéhokoliv důvodu uzavře kohoutky. Je potřeba pracovat tak, abychom zdroje diversifikovali. Proto jsme oprášili tuto myšlenku a začali ji rozvíjet,“ vysvětlil slánský starosta Ivo Rubík.

Výhodou pro Slaňáky může být, že z hlediska alternativních zdrojů pro tento rok je preferována právě biomasa. To by mohlo být pro zisk dotací z operačního programu životního prostředí důležité. ,,V únoru jsme na projektu začali tvrdě pracovat, ale ještě jsme nevěděli, jestli se nám podaří všechno technicky a organizačně uskutečnit v nových podmínkách. Nicméně nyní to vypadá, že to vyjde. Studii máme aktualizovanou a měl by to pro nás být ekologický i ekonomický přínos. Ovšem pouze za předpokladu, že se nám podaří získat dotace,“ upozornil Ivo Rubík.

Jinými slovy Slaný po rozhodnutí městské rady učinilo krok k tomu, že v dohledné době zpracují žádost o dotaci a přihlásí se do řízení o zisk peněz na kotelnu, kde se bude spalovat biomasa. Pokud se ale dotace nezískají, žádná kotelna zde nebude. Stavba by měla stát zhruba 25 milionů korun. Osmdesát pět procent z celé částky by měly pokrýt právě dotace. Zbývajících 3,5 milionu by investovalo město.

Při současných cenách plynu a biomasy by zřízení kotelny znamenalo, že by se v celém městě snížily náklady zhruba o deset korun za jeden gigajoul tepla. Vedlejší kotelna na plyn se podílí na výrobě deseti až patnácti procenty tepla pro celé Slaný.

Dalším přínosem by v budoucnosti mohlo být i spalování bioodpadu, který by městské služby nemusely vyvážet na skládku. Kromě financování je zde ještě druhý problém. Tím jsou zdroje. ,,Máme možnost uzavřít desetiletou smlouvu s dodavatelem biomasy,“ uvedl slánský starosta. V budoucnosti by ale mohlo být město samostatné. Není totiž vyloučeno, že by zde po určitém zkušebním období založili vlastní aleje s rychle rostoucími topoly. Lokalita by se nacházela na pozemcích mezi zdejší rekultivovanou skládkou a Božím hrobem. Slaňáci by se měli dozvědět, zda budou topit biomasou už v červnu letošního roku.

Věděl starosta Slaného Ivo Rubík to, co nevěděla poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques? Co je to biomasa?
,,Je to v podstatě štěpka. Kvalitní biomasa dosahuje výhřevnosti až osmnácti megajoulů na kilogram, čímž výrazně převyšuje hodnoty výhřevnosti hnědého uhlí. Navíc lze popel používat jako kvalitní hnojivo. Obsahuje totiž hořčík, dusík, vápník i další prvky,“ definoval biomasuIvo Rubík.