Kromě vyslechnutí přednášek o možnosti studia si návštěvníci mohli prohlédnout prostory fakulty, kde byli svědky laboratorních pokusů. Mohli si zkusit přístrojovou resuscitaci na umělém pacientovi, prohlédnout si lékařské přístroje sloužící k plicní ventilaci, seznámit s termokamerou a samozřejmě dozvědět se mnoho nového o používání techniky v medicíně.