Jaké byly začátky vaší pomoci lidem se speciálními potřebami?

Začali jsme již v roce 1991 školou Slunce ve Stochově, takže letos slavíme pětadvacet let vzniku. Jednalo se o nestátní školu, kterou jsme otevírali s velkou slávou. Myšlenkou bylo postarat se o děti a později i o dospělé jedince se speciálními potřebami. Škola byla nějaký čas také nadací, ale jelikož pod ní nešlo provozovat specializovaná zařízení, tak jsme ji museli přejmenovat. Následoval vznik školy v Unhošti, která vznikla roku 1992, ale i dalších podobných zařízení pro handicapované. Například Centrum služeb Slunce všem v Unhošti bylo otevřeno v roce 2004. Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v roce 2002 za účelem podpory nevidomých, tělesně či sluchově postižených dětí, ale i dětí s vývojovými poruchami učení, dětí z dětských domovů a podobně. Sociální služby v Centru služeb Slunce všem jsme rozšířili pak také pro seniory a dospělé. Celkem provozujeme devět takovýchto služeb. Máme například denní stacionáře, chráněné bydlení, sociální poradenství, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, aktivizační služby pro seniory, osobní asistenci, pečovatelskou službu a další. Co se týče vzdělávací oblasti, máme dvě mateřské školy, základní školu, speciální základní školu, střední školu, speciálně pedagogické poradenské centrum. Zaměřujeme se tedy na širokou škálu postižení.

Zaměřme se nyní více na Nadační fond Slunce pro všechny. Co je jeho cílem?

Nadační fond má za úkol zastřešovat specializovaná zařízení, podporovat je v jejich činnosti a shánět finanční prostředky. Staráme se o 126 dětí, zhruba osmdesát dospělých a například čtyřiceti seniorům vozíme obědy. Tím, že jsme nestátní, musíme na provoz shánět peníze. Kromě našich zařízení fond podporuje také ta cizí, ale i jednotlivce. Například o loňských Vánocích jsme uspořádali bazárek a dávali jsme část výtěžku z něj Dětskému domovu v Unhošti nebo jsme také přispěli jednomu chlapci, který má progresivní svalovou dystrofii, na rehabilitaci.

Přichystali jste na léto pro své klienty nějaké speciální aktivity?

Ano, samozřejmě. Například v Domově dobré vůle v obci Nouzov pořádáme pohádkovou akci v rámci aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Každou středu se tak mohou děti se svými rodiči sejít a užít si zábavné odpoledne. Děti plní různé pohádkové úkoly nebo mohou relaxovat v místnosti s vodními postelemi, kde jim hraje k poslechu příjemná hudba. Mimo to se mohou pomazlit také s malými ovečkami nebo se vykoupat v bazénu. Jedná se o bezplatnou službu. Rodiče tam tedy buď mohou strávit se svými potomky hezký den, nebo tam své dítě mohou zanechat a jít si zařídit co potřebují. Například tuto sobotu vyrazili uživatelé našich služeb na výlet s názvem Okolo Vindrholce do Klánovic, kde viděli automobilové veterány. Tato akce byla na podporu nadačního fondu. V loňském roce jsme také pořádali pro klienty tábor v Čisté u Rakovníka.

Je pro vás práce s handicapovanými lidmi náročná?

Náročná je, ale velmi mě baví. Věnuji se jí již od mládí. V sociální oblasti jsem začala pracovat ihned po vystudování. Pomáhat handicapovaným je mým koníčkem. Myslím si, že by to tolik let nemohlo fungovat, kdyby se tomu člověk nevěnoval naplno.

Jaké charitativní akce například pořádáte?

Především bych zdůraznila Pečení pro dobrou věc. Jedná se o pravidelnou akci před kavárnou Slunce u autobusového nádraží v Unhošti, která se koná každou třetí středu v měsíci. Handicapovaní klienti Centra služeb Slunce všem napečou koláče, placky i jiné sladké dobroty, které pak prodáváme lidem nejen z Unhoště, ale i blízkého okolí. Součástí Pečení pro dobrou věc je i vždy něco navíc jako například zpívání s nevidomým klientem z Nouzova Vladimírem Albrechtem, který krásně hraje na klavír a zpívá. Otevřen bývá pro zájemce také charitativní prázdninový bazárek nejrůznějších dekorativních věcí, oblečení a podobně. Občany Unhoště bych chtěla moc pochválit, jelikož na akci chodí pravidelně a do veřejné sbírky štědře přispívají. Výtěžek putuje na účet nadačního fondu, který je využívá zejména na opravy, ale i na koupi zařízení či potřebných věcí a také na nejrůznější aktivity. V současné době půjde výtěžek z veřejných sbírek na opravu balkonů v Domově dobré vůle v obci Nouzov.

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny byl založen v únoru roku 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce a Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky v Kladně.
Jeho hlavním programem je dofinancování rekonstrukce Centra služeb Slunce všem v Unhošti a shánění finančních prostředků k tomuto účelu. Kromě toho se zabývá příjmem materiálních darů a jejich následným rozdělováním mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami a poskytováním finančních příspěvků těmto organizacím i jednotlivcům. Má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky a jednou ročně jsou zveřejněny podmínky grantového řízení. Na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům. Nadační fond poskytuje také své webové stránky www.slunce.info zařízením, která zastřešuje. Je také členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.