S projektem začali v Zájezdu ve spolupráci s dalšími českými zoo tím, že si pořídili dospělé jedince. Začátkem dubna je vypustili do tří hnízdních voliér. Ve dvou se hnízdění ptáka podařilo.

„Snažili jsme se do odchovu mláďat zasahovat co nejméně, aby měla klid. Jejich plachost totiž velmi ovlivní šanci na přežití. Když se po vypuštění budou bát nejen lidí, ale i dalších zvířat, která mohou být potenciálními predátory, zvyšuje se šance na úspěšnost projektu. Celkem se nám podařilo odchovat pětadvacet mláďat, z nichž si část necháváme pro budoucí chov,“ říká kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek ml.

Lvíček zlatohlavý.
PODÍVEJTE SE: Zoopark Zájezd otevřel dvě nové expozice, láká na opičky a želvy

„Mladí ptáci se s rodiči drží ve skupině do příští hnízdní sezony. Koroptev se může pohybovat v širším okolí, tak uvidíme, jestli se s „našimi“ zvířaty budeme setkávat přímo v okolí zoo nebo v sousedství," dodal.

Zásadní změny v zemědělství

Historicky jsou z okolí zoo doložené vysoké stavy koroptve polní, dnes se s ní ale lidé setkají sporadicky. "Početnost je v současnosti tak malá, že každý pták, který se do přírody dostane, je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci,“ potvrzuje Jiří Marek ml.

Noční požár bytu v panelovém domě v Žižkově ulici ve Slaném.
V paneláku ve Slaném došlo k výbuchu a požáru, narkoman vařil v bytě drogy

To, že ještě před pár desítkami let byla situace na Kladensku docela jiná, potvrzují i pamětníci. „Pamatuji z okolí obcí Zájezd, Stehelčeves nebo Dřetovice koroptve, které se zde vyskytovaly ve stovkách. Bylo to tak v padesátých, šedesátých, ale ještě i v sedmdesátých letech. Dnes jsou počty koroptví minimální a mohou za to zásadní změny v zemědělství. Především používání chemikálií, které se dostávají následně i do potravy divokých zvířat třeba prostřednictvím hmyzu,“ popisuje Petr Frühauf, myslivecký hospodář Honitby Budeč, pod kterou obec Zájezd spadá.

Projekt bude pokračovat

Zoopark proto hodlá v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. Zhruba po třech až pěti letech bude možné posoudit, zda je jejich početnost v okolí zoo vyšší. Podpořit vypouštění koroptví mohou i návštěvníci.

„Spolupráce s veřejností je pro nás velmi důležitá. Koroptve mohou lidé podpořit třeba už tím, že si udělají výlet do naší zoo s rodinou a přispějí tím na ochranářské a vzdělávací aktivity, kterým se věnujeme,“ uzavírá Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání Zooparku Zájezd.

Chameleoni v Zooparku Zájezd.
PODÍVEJTE SE: V Zooparku Zájezd se vylíhli vzácní chameleoni

Koroptev polní
Koroptev polní je menší druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých s oranžově zbarvenými tvářemi a hrdlem. Živí se rostlinami a semeny, na jaře a v létě požírá různé druhy hmyzu. Tento dříve velmi hojný polní druh je dnes v české krajině na pokraji vyhynutí. Zatímco před sto lety žilo na území dnešního Česka odhadovaných pět milionů koroptví, v současnosti jich přežívá méně než 1,3 procent původních stavů.