„Formy rakoviny jsou takové, na jejichž rozvoji se podílí nezdravý životní styl. Například kouření je zodpovědné za vznik až 90 procent případů rakoviny plic,“ přiblížila problematiku Veronika Týcová, lékařka onkologického oddělení kladenské nemocnice.

„Počet nových případů onemocnění má vzestupný trend. Rakovina má mnoho příčin a její vznik můžeme do jisté míry všichni ovlivnit vlastním přístupem. Je důležité nepodceňovat význam preventivních prohlídek, nezanedbávat varovná znamení, a hlavně neodkládat návštěvu lékaře! Zodpovědným chováním lze snížit počet předčasných úmrtí na tuto diagnózu až o jednu třetinu,“ dodala Týcová.

Ve snaze o co největší rozšíření informací o možnostech preventivních opatření byl vypracován Evropský kodex proti zhoubným nádorům, který obsahuje základní rady, jakých by se lidé měli držet. Mezi ně patří doporučení nekouřit, omezit konzumaci alkoholu, zvýšit příjem zeleniny, ovoce a vlákniny. Je dobré si udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost a být fyzicky aktivní. “Kromě toho je dobré vyhýbat se nadměrnému slunění a používat adekvátní ochranu proti slunci. Pokud kdekoli na těle objevíte bulku, která tam před tím nebyla, vyhledejte lékaře. Dobré je si všímat také změn pigmentového znaménka, nebo zjistíte-li krvácení bez neznámé příčiny,” dodala lékařka.

Podobně je tomu u střevních obtíží. Kdokoli má dlouhodobé změny ve vyprazdňování stolice a zaznamenává úbytek váhy, měl by rovněž vyhledat lékaře. Stejné je to v případě, pokud člověka trápí dlouhodobý chrapot a kašel.

“Ženy by měly dále pamatovat na pravidelné gynekologické prohlídky a stejně tak provádět samovyšetření prsů a zúčastňovat se organizovaných screeningových mamografií, stejně jako organizovaných preventivních programů zaměřených na rakovinu tlustého střeva a konečníku a na rakovinu děložního čípku,“ doplňuje onkoložka. Dodržováním těchto bodů se může každý do určité míry chránit před vznikem nádorového onemocnění, nebo alespoň přispět k jeho včasnému odhalení, a tím vylepšit léčebné vyhlídky.

Dodržováním těchto bodů se může každý do určité míry chránit před vznikem nádorového onemocnění, nebo alespoň přispět k jeho včasnému odhalení, a tím vylepšit léčebné vyhlídky. Světovým dnem proti rakovině je 4. únor, ke kterému se připojuje také kladenská nemocnice. „Obsahem výzvy je návod, jak můžeme my všichni – jako společnost i jednotlivci přispět k prevenci rakoviny, včasné diagnostice, léčbě a minimalizaci druhotných následků a komplikací a též jak usnadnit život pacientům s rakovinou během léčby i při návratu do práce,“ vysvětluje onkoložka.

“Proto se nemocnice zapojila do akce, kterou ve spolupráci s plicním oddělením zaměřila na prevenci rakoviny plic. Zájemci si mohli nechat změřit hodnoty oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a dozvěděli se mnohé o nežádoucích účincích kouření, možnostech odvykání a léčby plicních chorob spojených se závislostí na tabáku,“ uzavřela lékařka.