„Byly snad před týdnem Vánoce?“ Podivovali se obyvatele Dělnické ulice v Kročehlavech. Kuriózní, avšak zarážející je fakt, že tu ještě ve středu ukontejnerů na tříděný odpad leželo torzo vánočního stromu.

Místní lidé na něj poukazovali a zároveň s tím si stěžovali na služby Městského podniku služeb, který v Kladně sváží odpady. Podle nich se tu totiž od umístění nádob odpad stále hromadí. Podnik vyváží pouze kontejnery samotné, ale odpad uložený v okolí už nikoliv. Kvůli tomu se tu prý před časem dokonce objevili potkani!

„Každý občan města povinně odevzdává poplatek, a ne právě nízký, za svoz domovního odpadu, který zahrnuje i likvidaci obsahu kontejnerů na plast, papír a sklo. Z toho vyplývá, že by k popelnicím měl mít zajištěný i volný přístup. Jak je tedy možné, že například poblíž mého domova v Dělnické ulici je chodník s kontejnery pravidelně zasypaný odpadky tak, že se k nim mnohdy ani nelze dostat,“ hněval se Josef Hladík, který na situaci upozornil.

Jako důkaz svého tvrzení už v červnu na stranu Čtenář reportér Kladenského deníku zaslal fotografii zasypaných kontejnerů a dokonce torza vánočního stromu.

Potvrzují to i jiní obyvatelé této ulice. „Podle mého je tu nepořádek asi od února, kdy sem kontejnery umístili. Před dvěma měsíci jsem to hlásila odboru životního prostředí magistrátu, několikrát tu byla i městská policie, ale stav se nemění. Dokonce se tu vyskytli i potkani, což je velice nepříjemné obzvláště proto, že na kontejnery máme výhled přímo z dětského pokoje,“ upozornila Jana Horáková.

„Osobně se do Dělnické ulice zajedu podívat a do konce týdne dáme situaci do pořádku. Problém s kontejnery na tříděný odpad je bohužel takový, že je obyvatelé často využívají nejen k odkládání separovaného odpadu, ale běžného komunálního. Tudíž nám s každým dalším stanovištěm přibude i místo k uklízení. Co se týče odpadu kolem kontejnerů na plast, papír nebo sklo, odvezou ho vozy při běžných vyvážkách. Ale když jsou u nich i jiné odpadky, musí na místo vyjet ještě další auto, které toto stanoviště nemá na své běžné trase,“ vyjádřil se k situaci technický ředitel Městského podniku služeb (MPS) Petr Schönfeld.

Podnik v Kladně vlastní 171 kontejnerů na plasty, 147 na papír a 96 na sklo. Podle vyjádření technického ředitele je to vzhledem k počtu obyvatel dostačující.„Problém s přeplněnými kontejnery také často souvisí s tím, že některé soukromé firmy nemají svoje a odpad ukládají na místa určená pro obyvatele. Nevidím důvod, proč by si za ně neměly zaplatit, když nám logicky za jejich odpad narůstají náklady na skládkovné,“ uvedl Schönfeld s tím, že v počtu vývozů problém nevidí. MPS sváží třikrát do týdne plasty, dvakrát papír a sklo zhruba jednou za čtyři týdny.

Případ přeplněných kontejnerů v Dělnické ulici už byl několikrát nahlášen i Městské policii v Kladně. „Připomínky od občanů k přeplněným kontejnerům a nepořádku kolem nich přijímáme téměř denně a předáváme je odboru životního prostředí. Pokud hlídka sama někde tento prohřešek zaregistruje, místo zdokumentuje a též předá příslušnému odboru. Ten potom dále podniká kroky vedoucí k nápravě. My sami tedy MPS postihovat nemůžeme. Stejné je to i v případě výskytu hlodavců a těch je touto dobou v Kladně poměrně hodně. Životní prostředí poté místo prověří a jejich výskyt je eliminován v rámci plánované deratizace,“ sdělil ředitel Stanislav Procházka.

Vedení města Kladna prý tento problém považuje za velmi důležitý, a proto se v minulém týdnu sešlo společně se zástupci MPS, kde se situace kolem svážení odpadů projednávala.

„Všechny vozy, které svážejí separovaný odpad, jsou nově vybaveny navigací. To umožňuje i kontrolovat, jestli dodržují trasu a jednotlivé zastávky. Zároveň na základě této schůzky bylo dohodnuto, že budou zesíleny kontroly přímo v terénu jak fyzicky, tak i pomocí fotografií. Od včerejška byly také nově vyčleněny dva vozy, které budou objíždět inkriminovaná místa. Jejich obsluhou budou pracovníci MPS spolu s dlouhodobě nezaměstnanými,“ uvedl mluvčí kladenského magistrátu Libor Kasík. Ten také sdělil, že odbor životního prostředí uvítá každou informaci od občanů, kteří je upozorní na podnikatele, již systém nakládání s komunálním odpadem v Kladně zneužívají.

A jak ředitel MPSslíbil, tak zřejměudělal. Již ve čtvrtek ráno bylo celé inkriminované místo uklizeno.

Zuzana Vlková, Matěj Říha