Desetikilometrová rasa tentokrát vedla přes Mostecký mlýn, Horní a Dolní Bezděkov, kde na účastníky v místní kapličce čekala občerstvovací stanice a poté již všichni pokračovali zpět do Bratronic.

Bratronická starostka Miloslava Knížetová je ve své funkci již deset let a pochod spolu s dalšími organizuje již od samého počátku svého funkčního období. „Vybíráme si hlavně dostupné trasy, aby to ušli veškeré věkové kategorie našich občanů. Jdeme za jakéhokoli počasí, přibližně deset až dvanáct kilometrů po našem nejbližším okolí. Na jednom místě máme většinou občerstvovací zastávku. Poté se vrátíme opět na náves a jdeme do restaurace Sokolovna,“ popisuje průběh lednové akce Miloslava Knížetová.

V místní restauraci čeká na každého účastníka odměna v podobě teplého či studeného nápoje. Letos nově také patnáct deka sekané. „Děláme to proto, abychom si vyšli na čerstvý vzduch, abychom se hýbali a hlavně abychom se po Novém roce sešli a vyrazili jsme do té naší krásné a kouzelné krajiny. Křivoklátské lesy jsou opravdu nádherné,“ popisuje bratronická starostka.

Tříkrálový pochod není jediným, který Bratroničtí v průběhu roku pořádají. Na jaře se pravidelně koná Žlábecké putování, které je určeno i pro děti. Ty se vydovádí při soutěžích, v potoce loví poklad a po cestě mají poznávací tajenku. „Děláme také podzimní pochody. Minule jsme byli na Leontýně, předtím jsme šli směrem na Lhotu. Vždycky si vybereme místečko, které je našemu srdíčku blízké a tím směrem vyrazíme. Někdy chodí i maminky s kočárky a většinou se nás sejde padesát až osmdesát,“ říká Miloslava Knížetová.