Krajská rada ve čtvrtek rozhodla o vypsání nové veřejné zakázky na dokončení stavby mostu ve Slánské ulici v Kladně. Rozhodnutí předcházelo vypovězení smlouvy se současným zhotovitelem, který na místě přestal vykonávat stavební práce a i přes intenzivní urgence je po více než měsíci neobnovil. Dokončení stavby se předpokládá do 10 týdnů od předání staveniště.

Most ve Slánské ulici, na jehož opravu v hodnotě téměř 19 milionů korun, vyhrála společnost Raeder & Falge s.r.o. výběrové řízení, měl být, dle smlouvy v provozu v červnu letošního roku. „Na začátku srpna bylo provedeno místní šetření, na kterém jsme zhodnotili stav rozestavěného díla, přičemž zhotovitel se na toto šetření nedostavil, a bylo tedy rozhodnuto o jeho vypovězení. Veškeré vícenáklady budou po společnosti samozřejmě vymáhány,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl.

Rada Středočeského kraje proto nyní odsouhlasila vypsání veřejné zakázky na nového zhotovitele stavby a technický dozor. „Protože se snažíme celou záležitost vyřešit co nejrychleji, Krajská správa a údržba silnic nyní vypíše zjednodušené podlimitní řízení. Zakázka bude zveřejněna na 11 dní, kdy 15 dnů je poté lhůta na případné odvolání. Zhruba za měsíc a půl by mohla stavba znovu začít,“ dodal Bendl.

Celkové předpokládané náklady činí 11,3 milionu korun bez DPH. Jedná se o součet předpokládaných nákladů na stavební práce a technický dozor stavebníka včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí celkových nákladů je i úprava veřejného osvětlení v ceně 334 tisíc korun bez DPH, která bude financována městem Kladnem a nebude součástí výběrového řízení. Skutečné náklady budou známy až po skončení výběrového na zhotovitele stavby.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.