Krajská rada ve čtvrtek rozhodla o vypsání nové veřejné zakázky na dokončení stavby mostu ve Slánské ulici v Kladně. Rozhodnutí předcházelo vypovězení smlouvy se současným zhotovitelem, který na místě přestal vykonávat stavební práce a i přes intenzivní urgence je po více než měsíci neobnovil. Dokončení stavby se předpokládá do 10 týdnů od předání staveniště.

Most ve Slánské ulici, na jehož opravu v hodnotě téměř 19 milionů korun, vyhrála společnost Raeder & Falge s.r.o. výběrové řízení, měl být, dle smlouvy v provozu v červnu letošního roku. „Na začátku srpna bylo provedeno místní šetření, na kterém jsme zhodnotili stav rozestavěného díla, přičemž zhotovitel se na toto šetření nedostavil, a bylo tedy rozhodnuto o jeho vypovězení. Veškeré vícenáklady budou po společnosti samozřejmě vymáhány,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl.

Rozestavěná lávka v Radotíně v červenci 2022.
Firma zastavila práce na mostě v Kladně, věřitelé upozorňují na nesrovnalosti

Rada Středočeského kraje proto nyní odsouhlasila vypsání veřejné zakázky na nového zhotovitele stavby a technický dozor. „Protože se snažíme celou záležitost vyřešit co nejrychleji, Krajská správa a údržba silnic nyní vypíše zjednodušené podlimitní řízení. Zakázka bude zveřejněna na 11 dní, kdy 15 dnů je poté lhůta na případné odvolání. Zhruba za měsíc a půl by mohla stavba znovu začít,“ dodal Bendl.

Celkové předpokládané náklady činí 11,3 milionu korun bez DPH. Jedná se o součet předpokládaných nákladů na stavební práce a technický dozor stavebníka včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí celkových nákladů je i úprava veřejného osvětlení v ceně 334 tisíc korun bez DPH, která bude financována městem Kladnem a nebude součástí výběrového řízení. Skutečné náklady budou známy až po skončení výběrového na zhotovitele stavby.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.