Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody by měla být pro projekt využita koncepční studie ze studia Jakub Cigler Architekti. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

Po odborném posouzení bylo vybráno řešení v podobě novostavby s multifunkčním prostorem. „Vzhledem k výrazně horšímu stavu objektu oproti očekávání bylo potřeba zvážit další možnosti, ze kterých se výstavba nové haly ukázala jako nejlepší řešení, “ řekl už před časem generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Město Kladno rozhodnutí Správy železnic vzalo na vědomí a rozhodnutí investora akceptuje. „Když se ukázal skutečný stav budovy, rozhodli jsme se s kolegy ve vedení města jednoznačně podpořit nové, moderní a funkční řešení s nižší energetickou náročností, což může přinést i značné provozní úspory. Předložená studie z našeho pohledu vypadá velice dobře,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Kvůli výstavbě nového nádraží projednávali kladenští zastupitelé minulý týden i změny územního plánu, které například upravují funkční využití a prostorové uspořádání umožňující plynulý rozvoj území v přímé vazbě na hlavní nádraží Kladno. Návrh změn byl přijat a nehlasoval proti němu ani jeden zastupitel. 

„Dosavadní stav nesmyslně rozkouskovaný, blokoval jakýkoliv budoucí rozvoj této plochy. Změna územního plánu ji umožní využít efektivně. Na starou nádražní budovu je vydán demoliční výměr a pro její zbourání není potřeba měnit územní plán. Jeho změna pouze umožňuje, aby zde šla postavit nová kvalitní budova,“ vysvětlil radní pro oblast rozvoje města Ondřej Rys (Volba pro Kladno). Změna v územním plánu neřeší zachování nádražní budovy, řeší pouze zmatek v pozemcích pod ní.

close Na kladenském hlavním nádraží pokračují práce na budování nových nástupišť a podchodů. Původní budova zatím stojí. info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Na kladenském hlavním nádraží pokračují práce na budování nových nástupišť a podchodů. Původní budova zatím stojí.

Odpůrci demolice, včetně zástupců kladenské opozice, kteří bojovali dlouhodobě do poslední chvíle o to, aby staré nádraží zůstalo stát a podnikli všemožné kroky o záchranu původní budovy a stejně tak získání památkové ochrany, jsou finálním rozhodnutím zklamaní a přesvědčeni o tom, že, demolice objektu je účelová a veřejnosti nebyla odhalena celá pravda.

Zejména podle slov opoziční zastupitelky a architektky Anny Gamanové (STAN) přijde tímto krokem Kladno o další historickou stavbu, což je vzhledem k jeho krátké historii obrovská škoda.

„Ačkoliv je stavba technicky v pořádku a má platné stavební povolení na rekonstrukci, rozhodla se Správa železnic stavbu zbourat a město Kladno v tom nejenže nebrání, ale aktivně pomáhá. Radnice mění aktuálně územní plán. V územním plánu bylo nádraží vedeno jako zvlášť hodnotná stavba. Bez změny územního plánu by bylo obtížné zde postavit něco jiného. Změnu územního plánu budeme samozřejmě připomínkovat. Prosadit památkovou ochranu se nám nepovedlo, přestože všechna odborná pracoviště ji ministerstvu kultury doporučila. Nicméně právě k ochraně staveb, které nejsou chráněny zákonem a jsou přitom hodnotné, má sloužit územní plán. Tady vedení města naprosto selhalo. Bohužel neproběhla k nové stavbě ani opakovaně slibovaná architektonická soutěž, takže Kladno se spokojí s nově navrženou zastávkou a nevratně přijde o další kus své historie,“ uzavřela Anna Gamanová.

Podle vedení města ale zastupitelka Gamanová nemluví pravdu, pokud tvrdí, že všechna odborná pracoviště doporučila ministerstvu kultury památkovou ochranu výpravní budovy. "Ministerstvo kultury na základě shromážděných podkladů dospělo k závěru, že památkové hodnoty výpravní budovy se jeví jako diskutabilní, především s ohledem na významné snížení autenticity degradací interiéru a úpravami některých okenních otvorů. Stejně tak, mimo jiné, konstatuje, že pouhá skutečnost, že by mohla být stávající stavba ohrožena demolicí, nemůže být dostatečným důvodem k jejímu prohlášení za kulturní památku," uzavřel mluvčí města Kladna Vít Heral.