Homosexuálové ze středních Čech mohou uzavřít registrované partnerství pouze v Kladně. To je jedním ze 14 míst v republice, kde sídlí příslušný úřad. Samotný obřad se může po dohodě uskutečnit na jakémkoliv místě v kraji.


Scénáře uzavírání registrovaného partnerství v Kladně mají rozdílnou podobu. Na matrice magsitrátu největšího středočeského města nechávají na partnerech, aby si vybrali podobu a místo obřadu. „Scénáře necháváme skutečně na nich. Nejmenší i nevětší obřad se uskutečnil na Karlštejně. V prvním případě dvě ženy v salonku, ve druhém na nádvoří za účasti zhruba dvou stovek hostů,“ uvedla Kučerová. Rekordní počet hostů měli na obřadu zpěvák Pavel Vítek a manažer Janis Sidovský, kteří uzavřeli svazek 3. července.


Zaměstnanci kladenského úřadu již například zažili obřad dvou žen na zřícenině hradu Točník za účasti 90 hostů pod širým nebem. „Bylo to dojemné, obě partnerky byly oblečené v přírodních historických šatech,“ prozradila Kučerová. V Kladně je místem prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství salonek v prostorách radnice. Pokud chtějí mít partneři obřad na jiném místě v kraji, lze tak učinit pouze za předpokladu, že jeden z nich má trvalé bydliště na území středních Čech.