“Jeho osádku mělo tvořit sedm mužů vybavených lehkým a těžkým kulometem a pěti puškami. Samozřejmě nelze opomenout ventilátor sloužící k výměně vzduchu uvnitř , střelecké lavice a příslušenství ke zbraním,“ uvedl Tomáš Kružík z Klubu vojenské historie Doksy (KVH).

Objekt byl po zřízení protektorátu jako jeden z mála v tomto úseku po vlně odstřelů zachován a zničen jinak. Jelikož v jeho odstřelu bránilo sousední stavení, byl interiér bunkru zasypán lomovým kamenem a zalit řídkým betonem.

„S jeho obnovou jsme společně s dalšími dvěma nadšenci, Karlem Křtěnou a Petrem Hodkem, začali v roce 2003. Později se o to velice zasloužil i Marián Krucký z unhošťského muzea. Bohužel, práce na odstranění lomového kamene byla dosti namáhavá a ztížená nedostatkem místa uvnitř. O rok později byl interiér zbaven kamene a naskytl se nám pohled na úžasnou původní výdřevu,“ řekl k záchraně opevnění Kružík.

Dnes objekt spravuje jmenovaný KVH, který má devět členů. Jsou zde pravidelné dny otevřených dveří pro veřejnost za dobrovolné vstupné. Návštěvníci bunkr mohou spatřit ve stavu, v němž byl za mobilizace v roce 1938.

V sobotu si budou moci zájemci zmíněný bunkr nedaleko rybníka v Doksech prohlédnout od 9 do 17 hodin.
V sobotu také bude od 10 do 16 hodin přístupný unikátní objekt opevnění v barokním mlýně v Sazené u Velvar a po celý víkend pak zrekonstruované opevnění ve Smečně.