Na linkách číslo 1 a 6 bude prodloužen interval ze 12 na 15 minut. U dalších linek dojde k omezení zejména v čase návozu a odvozu školáků. Změny se netýkají linek číslo 5, 10, 11 a 19. Provoz je celkově omezen přibližně o 12 procent. U linek středočeské integrované dopravy jsou prázdninová časová omezení uvedena již v celoročně platných jízdních řádech. Zastaveny jsou převážně spoje posilující ve školním roce dopravu do škol a od nich. Počet přímých autobusů mezi Kladnem a Prahou (stanice Dejvická i Zličín) se nemění. Poprvé dochází k prázdninovému omezení také u linek pražské integrované dopravy číslo 306, 307, 316 a 340. U všech linek je prodloužen interval mezi spoji v ranním období, kdy v průběhu roku tvoří většinu cestujících školáci. Aktuální informace jsou zveřejněny na www.csadkladno.cz