Sídlí zde střídavě různé jiné instituce, přičemž zub času vykonal na jejím vzhledu své. Místní by přesto rádi vrátili budově její původní lesk a zašlou slávu. Takzvaný "Okresák" byl dlouho opomíjen, ovšem v posledních letech je omšelý název často oprašován a s ním i myšlenka oživit vadnoucí krásu ztracenou v propadlišti dějin. 


Někdejší okresní dům byl proto na pořadu dne při setkání s památkami, na kterém uvítal příchozí Vladimír Přibyl, vedoucí Odboru Památkové péče Městského úřadu ve Slaném společně s Pavlem Bartoníčkem, uvolněným členem rady města. „Město sice stále nemá jasnou koncepci, jak bude tato krásná budova využívána, ale nechceme dopustit její totální zdevastování, proto jsme před třemi nedělemi zahájili rekonstrukci částí budovy, které se jejím dalším využitím již nikdy nezničí – stropem a mobiliářem," řekl Vladimír Přibyl.


K nahlédnutí byla hlavní zasedací místnosti, kde v současnosti provádí Magdaléna Sedlecká Rečová rekonstrukci první třetiny stropu. Návštěvníci měli možnost se od ní dozvědět odborné a zároveň velice zajímavé informace o technologii maleb: „Původně jsme se obávali, že by na stropě mohl být tentýž druh maleb jako na zdech, tedy hlinková klihová tempera, která časem ztrácí pojítko, takže při jakémkoli dotyku zůstává malba na ruce. Tím by vznikl na stropě problém se sejmutím nečistot, neboť by se zafixovaly a nešly by již sejmout. Zkouškami jsme díkybohu zjistili, že strop je vytvořen olejomalbou na sádrové omítce, malovaný do bednění přes šablony. Výsledek práce bude tedy maximálně odpovídat původní podobě. Ve dvou místech bude díky zatékání z horního patra práce složitější, tam pravděpodobně dojde na tmelení a citlivé retušování.“


Pro lepší představivost nechala restaurátorka posluchačům nahlédnout do dobových sborníků kreseb z r. 1903 – 1904, kterými se tehdejší ilustrátoři nechávali inspirovat a podle nichž si šablony vytvářeli. Po vlastní přednášce následovala diskuse, kdy bylo možné vznést dotazy k postupům práce, a kterou hosté využili i k vyjádření názoru na budoucí uplatnění tohoto stavebního skvostu města Slaného.

V bývalé kanceláři hejtmana si pak mohli hosté prohlédnout práci uměleckého řezbáře Oldřicha Čecha, který se chopil rekonstrukce starého mobiliáře. Ke své práci pověděl taktéž mnoho zajímavého: „Kožená polstrovaná křesla ze zasedací místnosti byla zcela nevhodně skladována v místě, kam měli přístup holubi, takže nábytek byl obalen jejich trusem. Mnoho křesel mělo v kůži díry, materiál byl sedřený. Kůže se však nemění za novou, tím by se zcela poškodil ráz jednotlivých kusů, ale rekonstruuje se, podlepuje a nahrazují se pouze chybějící části. Dále chyběly ozdobné hlavice a vyřezávané ornamenty. Ty jsem po znovuvytvoření podmořil a dobarvil roztokem, který vznikl omytím okolního dřeva za přidání šelaku, aby vznikla identická barva. Všechny židle i křesla jsou z dubového dřeva a to by bez podmoření mělo světlou a nejednotnou barvu. Textilní střapce jsem myl měkkým kartáčem a vodou z jádrového mýdla.“


Aby měli posluchači srovnání, jak vypadá křeslo před rekonstrukcí, a po ní, byly vedle sebe vždy dva takovéto kusy postaveny. A rozdíl byl obrovský! I zde se pak živě diskutovalo a padala jedna otázka za druhou.


Bylo nasnadě, že po takto stráveném dopoledni, kdy se v Okresním domě sešli lidé, kterým není osud budovy lhostejný, spojovala všechny při odchodu totožná myšlenka: o tuhle architektonickou perlu nesmíme přijít a kéž se pro ni co nejdříve najde nejvhodnější uplatnění! Zastupitelé města nadnesli, že obdobné diskuse jsou skutečně tématem jejich jednání, ba dokonce uvažují o debatě za účasti veřejnosti. Vypadá to tedy, že se pro tyto osiřelé prostory blýská na lepší časy.

TEXT: JITKA SLAVÍKOVÁ, KATEŘINA HUSÁROVÁ