Také tento plán byl jedním 
z důvodů, proč nedávno založil Spolek Otakar Kročehlavy. „Už dlouho jsem chtěl aktivity, které provozuji ve spojitosti s bývalým pivovarem, sjednotit a zaštítit. Jelikož mě Otakar Zachar velmi fascinuje. Rozhodl jsem se, že chci tuto renesanční osobnost cimrmanovského ražení propagovat a vrátit ji do života. První akce našeho spolku byla exkurze po pivovaru, o kterou byl velký zájem," řekla Robin Tesárek.

Dalším krokem k oživení postavy Otakara Zachara je výroba a umístění jeho busty na budovu pivovaru. „Domnívám se, že je to věc, která zde bezpochyby chybí. Původně jsem přemýšlel jen o pamětní desce. Zachar má ve svém rodišti v Točníku pod Žebrákem pěknou pamětní desku s reliéfem na někdejším točnickém pivovaru," dodal Robin Tesárek.

Autorem busty bude kladenský umělec Jaromír Hůja, který má v areálu bývalého pivovaru svůj ateliér a jeho díla zdobí areál na nejednom místě. „Oslovil jsem ho za spolek, aby vytvořil návrhy a kalkulaci. Domluvili jsme se, že po Vánocích nám vše předloží. Pak bude následovat shánění peněz," usmál se Tesárek.

Ovšem Spolek Otakar Kročehlavy nechce svou činnost zaměřovat pouze na postavu Otakara Zachara. Dalších plánů má víc než dost. „V rámci naší dobrovolnické činnosti a venčení psů uklízíme les Dlouhé boroviny. Bohužel se nedávno za krematoriem objevila opět černá skládka. Už jsme informovali patřičná místa, jelikož tam někdo shodil pytle s odpadky a to už je nad naše síly. Chceme naší činnost rozšířit také o starost o některá veřejná prostranství," upozornil Robin Tesárek.

Mezi další smělé plány patří uspořádání takzvaného Živnobálu a vybudování Zacharova muzea pivovarnictví a sladovnictví. Před realizací obou cílů je ještě dlouhá cesta, ovšem o to s větším zaujetí se do ní Robin Tesárek a jeho přátelé pouští.

„Co se týká kladenského Živnobálu, jednalo by se o malý ples zaměřený na propagaci kladenských živnostníků a malých či středních podnikatelů. Zatím máme hrubé představy, ale určitě je dotáhneme do zdárného konce. Bál by se mohl konat už příští plesovou sezonu," doplnil Tesárek.

Dlouhodobým a hlavním cílem Spolku Otakar Kročehlavy je vytvoření Zacharova muzea pivovarnictví a sladovnictví v Kročehlavech. Kombinovalo by výstavu o Otakaru Zacharovi s expozicí o pivovarnictví na Kladensku.