Náhradní zásobování bude zajištěno po trase odstávky pojízdnou cisternou a mobilními kontejnery rozmístěnými v ulicích.

„Společnost Vodárny Kladno – Mělník (VKM) vynaložila na výměnu šoupat, tedy uzávěrů na vodovodních řadech v Kladně, celkem dva a půl milionu korun," uvedl investiční ředitel firmy Jaroslav Černý.

„Výměnu šoupat provádíme z důvodu lepší manipulovatelnosti na síti s minimálním dopadem na odběratele při poruchách. Rovněž nám to jako provozovatelům přinese optimalizaci vodovodní sítě a zefektivnění zásobování obyvatel pitnou vodou," sdělil manažer provozu vodovod Středočeských vodáren (SVAS) Václav Kodeš.

„Aktuální informace o odstávce mohou odběratelé sledovat na webových stránkách www.svas.cz prostřednictvím Google map," řekl Miroslav Slabý, koordinátor odstávky. Zároveň doporučil zobrazit mapy v měřítku, kdy se detailně ukáže každý dům a instituce, jichž se přerušení dodávky vody dotkne.

„Naše společnost nabízí bezplatnou službu SMS Info, kdy už více než sedm tisíc registrovaných uživatelů dostává v dostatečném předstihu informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a o plánovaných odstávkách. Službu využívají rovněž handicapovaní zákazníci, kteří využívají službu prostřednictvím hlasových zpráv. Když si vezmu, že tato odstávka se dotkne téměř pěti tisíc obyvatel a informaci prostřednictvím SMS o ní obdrželo pouze 90 z nich, je to velká škoda," posteskl si Slabý.