Zdirad Čech se heraldikou zabývá prakticky celý svůj život. Publikuje od roku 1968.

„Kniha o papežských znacích v českém jazyce neexistovala. Zahraniční publikace, jež se mi dostaly do rukou, mě neuspokojily. Byly v nich věcné nebo výtvarné nedostatky a žádná neobsahovala kompletní přehled znaků. To mě trochu zlobilo. Před pěti lety jsem nabídl šéfovi karmelitánského nakladatelství, že bychom takovou knihu mohli udělat,“ říká ke vzniku velice zajímavé publikace její autor.

Zpočátku měl prý představu podstatně komornějšího výsledku. „Teoretická část se mi ale začala rozrůstat pod rukama a já podlehl tomuto pokušení,“ vzpomíná Zdirad Čech.

Zdrojem jeho informací byly nejen zahraniční knihy týkající se papežů, ale zejména moderní médium, tedy internet. „Kniha obsahuje kolem devatenácti set černobílých a barevných obrázků. Heraldika začala mezi první a druhou křížovou výpravou. Už předtím se začal používat symbol klíčů jako vyjádření příslušnosti k papežskému stolci. Církev tak byla jedním z pramenů, z nichž heraldika vznikla,“ říká Čech, který se ve své publikaci snažil napravit i omyly provázející v minulosti některé papežské znaky. Ty sloužily ani ne tolik pro osobní prezentaci svatých otců, ale označovaly například církevní stavby, na něž papeži přispívali, byly také symbolem papežských úřadů a institucí.

Papežové byli zpravidla vybíráni z kardinálů a pro svůj úřad si ve většině případů ponechávali svůj kardinálský znak s tím, že ho doplnili symbolem klíčů a korunou tiárou. „Největší změnu provedl současný papež Benedikt XVI. Pro něj navrhl znak kardinál Ondřej Cordero Lanza di Montezemolo, který vytvořil pro mou knihu předmluvu. Úvodní slovo pak napsal bývalý velvyslanec ve Vatikánu, profesor František X. Halas,“ vypráví Čech.

„Nejnáročnější bylo dohledat znak jednoho z papežů, který je pohřben na Mallorce. Na internetu jsem zhlédl tisíce fotografií, než se mi ho podařilo vypátrat na jeho náhrobním kameni. Stálo to za to, je velmi unikátní a nikdo ho dosud v zahraniční literatuře nepopsal,“ říká autor.

Publikaci Papežské znaky by měli nabízet všichni renomovaní knihkupci. Zda bude přeložena i do jiných jazyků, rozhodne v případě zájmu právě nadcházející frankfurtský knižní veletrh.

Zdirad J. K. Čech ale není jen heraldikem. Například pro katedrálu v Cáchách vytvořil malovaný relikviář sv. Prokopa, v Brandýse nad Labem má rozsáhlou kolekci malovaných znaků včetně patrně největšího závěsného heraldického orla v České republice. Další Čechovy práce je možné nalézt v řadě kostelů, čtrnáct jeho obrazů se bude od příštího roku nacházet ve sv. Hostýnu. Vytvořil také znaky farností, biskupů, několika obcí, čtyři z jeho děl jsou i součástí cyklistické stezky vedoucí kolem Kladna.

„Měl jsem také velké štěstí, že když se po několika stech letech zakládal v Čechách první mnišský klášter v Nových Dvorech u Toužimi, vytvořil jsem pro něj také znak,“ svěřil se Zdirad Čech.