Od 28. červece až do 22. srpna pořádá Centrum drogové prevence Kladno čtyřtýdenní program pro děti. Jedná se o formu letního pobytového tábora. Děti a lektoři se scházejí každý všední den před devátou hodinou. Program je předem připraven, naplánován a přizpůsoben počasí.
Děti absolvují vždy dvakrát do týdne výlet mimo Kladno. Ve zbytku týdne se pořádají akce a výlety v rámci města a jeho okolí. Dále je program doplněn pohybovými aktivitami, jako například návštěvou aquaparku nebo letního koupaliště. Děti mají možnost trávit čas i v plně vybavené herně Centra či na zahradě.

Na každý den dostávají rodiče přesný rozpis, co si mají děti vzít s sebou, kam se půjde a kde a v kolik hodin je možné si dítě vyzvednout.
Na rozdíl od předchozích let Centrum drogové prevence avizovalo konání pátého ročníku Prázdnin ve všech dostupných regionálních médiích i základních školách. Přesto je účast srovnatelná s minulými roky.

Letos se do čtyřtýdenního programu aktivního trávení volného času přihlásilo čtrnáct dětí z celého Kladenska. „Nevím, z jakého důvodu se návštěvnost nezvyšuje. Když však rodiče poznají, že se to dětem líbí, je to úžasné,“ uvedla vedoucí Centra drogové prevence Kladno Věra Urbářová.
Své funkce se ujala před pěti lety. „Snažíme se o zlepšení aktivního využívání volného času. Nesoustředíme se už pouze na specifickou primární prevenci a poradenství,“ upřesnila Urbářová.

Prázdniny s centrem jsou určeny pro všechny děti školou povinné. „Přihlásit se mohl kdokoliv bez rozdílu,“ řekla Urbářová. „Přijímáme i děti mimokladenské,“ doplnila.

Veškeré stupy jsou hrazeny. Děti si s sebou nosí pouze jídlo a pití. Vše ostatní je zcela zdarma. Se zúčastněnými výletníky jsou vždy přítomny dvě lektorky, které celý průběh zajišťují a o děti pečují.

Do konce Prázdnin s Centrem zbývá už pouze posledních šest dní. Stále však máte možnost, přihlásit své ratolesti k účasti ve zbývajícím programu. V případě zájmu kontaktujte Centrum drogové prevence Kladno na telefonním čísle 312 682 117.