První nákupní centrum metropolitního typu bylo v Kladně otevřeno zhruba před měsícem. Jeho kapacity v současné době ještě nejsou stoprocentně zaplněny a již nyní to vypadá, že mu zde vyroste další konkurence. Tentokrát však přímo v centru města.

Investor chce postavit obchodní centrum
Záměrem investora KCC Development je výstavba nového obchodního komplexu Kladno Central. Na území, které je ohraničeno ulicemi Ctiborovou a Petra Bezruče, by mělo být i množství nájemních jednotek.

,,V současné době připravujeme dokumentace k územnímu řízení. Stavět by se mohlo začít příští rok na podzim,“ sdělila za investora Michaela Kubátová. Dodala také, že pokud nedojde k nějakým průtahům, mohlo by nákupní centrum otevřít brány v březnu 2011.

Místní obyvatelé protestují Z toho jsou místní doslova šokováni. ,,Stavba takových parametrů ovlivní kvalitu bydlení a zdraví obyvatel nejen ve svém bezprostředním okolí. Už teď jsou limity znečištění ovzduší a hluku v centru Kladna na mnoha místech překračovány,“ zlobí se Jan Mourek, jeden z tamních obyvatel.

Řada nespokojených lidí prý dokonce poslala krajskému úřadu svůj nesouhlas se stavbou. Sepisují se i petice a připomínky. ,,Ve svých připomínkách napadáme konkrétní věci, které se nám nelíbí v oznámení krajského úřadu,“ upozornil další obyvatel Martin Janeček.

Za oběť celé stavbě by měla padnout i budova bývalého Učitelského ústavu Marie Egenové z roku 1904. Vykácet by se zde prý měla také většina stromů.

Lokální politici mají připomínky Zdá se, že většina místních politiků včetně vedení samotného města stojí na straně nespokojených obyvatel.

,,Město k tomuto projektu, jak je navrhován, není nakloněno, a to ať už z důvodu složité dopravní obslužnosti či případného nutného zániku Učitelského ústavu Marie Egenové,“ uvedl mluvčí kladenské radnice Libor Kasík.

,,Ulice Petra Bezruče je už dnes tak zatížena, že další zvýšení provozu již není možné. Musely by se zde přidělávat další křižovatky a to podle nás není únosné,“ řekl novinářům po zasedání zastupitelstva primátor Dan Jiránek. Podle jeho názoru by byl nejvhodnější kompromis mezi bydlením a nějakým menším obchodním centrem.

Poprvé se kladenští zastupitelé o zmíněné problematice bavili na konci září. ,,Já osobně se domnívám, že je lepší mít v centru města rezidenční čtvrť než nový monolit, nový velký obchodní dům,“ řekl již tehdy zastupitel Vojtěch Munzar (ODS).

Dokumentace EIA
V současné době mohou lidé do 23. prosince uvádět své připomínky k dané problematice v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

Dokumentace EIA je však podle místních obyvatel nedostatečná. Posudek se podle jejich názoru zabývá jen dopadem na bezprostřední okolí a není v něm prý vůbec zpracován vliv projektu na sousedící plochu sportoviště škol i na blízké bydlení v ulici Víta Nejedlého.

Připomínek však mají mnohem víc. Celou situaci ohledně kontroverzní stavby obchodního centra budeme nadále sledovat.