Přípravy obchodního a společensko-zábavního komplexu Central Kladno, jenž by měl vyrůst přímo ve středu města, pokračují. Obyvatelé, kteří se stavbou nesouhlasí, již založili občanské sdružení pod názvem Kladno centrum. Jeho první ustavující schůze se konala včera (ve čtvrtek 12.2.)od 20 hodin.

,,Občanské sdružení, které má jako předmět ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, se může zúčastnit správního řízení. Chceme především korigovat stavební záměr tak, aby nám výstavba co nejméně uškodila. Pokud s námi bude ze strany investora veden korektní dialog, o což se zatím zástupci společnosti Crestyl snaží, tak doufám, že si můžeme vyjít vzájemně vstříc,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů sdružení Martin Janeček.

Developerská skupina Crestyl již informovala o přípravách svého projektu. Obchodní komplex prý nabídne obyvatelům a návštěvníkům Kladna nejen řadu obchodů a služeb, ale i možnosti sportovního a společenského vyžití.

Investor v současné době zpracovává dodatečné podklady, které si v lednu vyžádal Středočeský kraj v rámci dokumentace vlivu stavby na životní prostředí.

„Po dohodě s krajem zpracováváme všechny potřebné podklady a pokračujeme s přípravami,“ vysvětlil Tomáš Klíma, vedoucí oddělení přípravy projektů skupiny Crestyl.

Projekt Central Kladno bude novinářům podrobně představen v první polovině března. „Stále ještě pracujeme na úpravě několika detailů. Vyslechli jsme všechny zainteresované strany a snažíme se do projektu zapracovat jejich připomínky,“ doplnil Klíma.

Odpůrci i zástupci plánované výstavby se poprvé sešli k diskusi na konci ledna. Společnost Crestyl je přesvědčena, že stavba centra Kladnu prospěje, pomůže oživit střed města a zvýší úroveň a dostupnost služeb. Odpůrcům naopak umístění ve středu města vadí, jelikož podle nich narušuje architektonicko-urbanistický ráz města.

Hlavním důvodem nespokojenosti místních obyvatel je zvýšení hladiny hluku, prašnosti a nárůst emisí z dopravy, které jak výstavba, tak provoz centra přinesou. Své negativní stanovisko v minulosti vyjádřili i nejvyšší představitelé města.

Celý projekt nyní prochází procesem EIA a investor musí nechat vypracovat řádnou dokumentaci vlivů stavby na životní prostředí. Občané i veřejná správa opět budou mít možnost se k záměru vyjádřit.