První obchodní centrum metropolitního typu bylo v Kladně otevřeno na konci loňského roku. Zhruba o měsíc později Deník jako první informoval o tom, že se chystá stavba dalšího obchodního komplexu, jenž by měl vyrůst přímo v centru města.

Tato zpráva znepokojila většinu obyvatel, kteří bydlí nedaleko ulic Cyrila Boudy a Petra Bezruče, kde by se mělo v budoucnosti stavět. Řada lidí poslala krajskému úřadu nesouhlas se stavbou. Začaly se sepisovat petice a různé připomínky.

Vliv stavby na životní prostředí
Zástupci města v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí zpracovali připomínky k plánovanému projektu a společně s názory obyvatel je pak poslali k posouzení. Středočeský kraj následně rozhodl o tom, že investor stavby musí nechat vypracovat řádnou dokumentaci a podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek. To v současné době také investor chystané stavby dělá. Na dokumentech údajně spolupracuje se specializovanou firmou Dekonta.

Občanská sdružení
Kvůli projektu obyvatelé z kladenského centra založili hned dvě občanská sdružení. S podobným přístupem se zástupci společnosti před výstavbou samozřejmě setkávají.

,,V okamžiku, kdy se takové občanské iniciativy objeví, snažíme se s nimi zkontaktovat a diskutovat o problémech. Především chceme najít řešení, abychom mohli udělat náš projekt a zároveň chceme vyhovět požadavkům obyvatel, kteří mají připomínky,“ uvedl vedoucí přípravy celého projektu Tomáš Klíma.

Jako první vzniklo sdružení Central Kladno. ,,Chceme především korigovat stavební záměr tak, aby nám stavba co nejméně uškodila,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů sdružení Martin Janeček. O týden později vzniklo druhé uskupení pod názvem PRO KLADNO.

„Na rozdíl od sdružení Central Kladno, které se snaží prosadit dílčí úpravy projektu, nahlížíme na situaci v širším kontextu a pokusíme se stavbě Centralu úplně zabránit,“ uvedl předseda občanského sdružení PRO KLADNO Jan Mourek.

Nejčastější problémy
Lidem nejčastěji vadí umístění nákupního centra v samotném středu města, zvýšení hlukové a dopravní zátěže. To jsou hlavní důvody, které by podle jejich názoru výrazně zhoršily podmínky pro bydlení v této lokalitě. Stavbě však nejsou příliš nakloněni ani představitelé města. Na zastupitelích bude zřejmě nejdůležitější krok k tomu, jestli se stavět bude nebo nikoliv. Musí totiž odsouhlasit změnu územního plánu.

V současné době je kolem celé stavby klid. ,,Měli jsme mít nějaká jednání, která se zatím neuskutečnila. Jinak je nyní situace klidná,“ sdělil Deníku Martin Janeček ze sdružení Central Kladno.

Den s Deníkem se uskuteční již za čtrnáct dní!
Chcete se o stavbě obchodního komplexu dozvědět další informace? Přijďte na Den s Deníkem! Ten se uskuteční na kladenském Floriánském náměstí na pěší zóně ve středu 20. května. Od 15 hodin se bude konat beseda právě na toto téma. Zúčastní se jí kladenský primátor Dan Jiránek, jeden ze zakladatelů občanského sdružení Central Kladno Martin Janeček a pozváni byli také zástupci investora stavby.