V lednu rozhodl středočeský krajský úřad o tom, že investor plánované stavby obchodního komplexu Central Kladno musí nechat vypracovat řádnou dokumentaci vlivu na životní prostředí a podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek města i samotných Kladeňáků.

Na konci května při Dni s Deníkem řekl vedoucí přípravy projektů společnosti Crestyl Tomáš Klíma, že by měli mít připravené podklady k připomínkám zhruba do měsíce a půl.

,,Stále pokračuje proces přípravy dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ sdělila Kateřina Váně, marketingová manažerka skupiny Crestyl.

Téma stavby obchodního centra, jež by mělo vyrůst ve středu města, bylo ale tématem závěrečné diskuse při posledním zasedání zastupitelstva, kde vystoupila místopředsedkyně kladenské pobočky Strany zelených Eva Češpivová.

Zelení také poslali primátorovi otevřený dopis. ,,Jsme velmi znepokojeni tímto záměrem, a to tím spíše, že jsou obecně málo zdůrazňovány jeho ekologické a sociální kontexty. Svůj nesouhlas jsme promýšleli, diskutujeme s občanskými sdruženími v Kladně, konsultujeme s odborníky a reflektujeme názory mnoha občanů,“ sdělili mimo jiné primátorovi.

Město má k projektu celou řadu připomínek, které se týkají především zvýšené prašnosti a hluku. Územní plán nicméně tento typ stavby připouští. Zastupitelé již v minulosti rozhodli o jeho změnách. Ty se ale týkají území, jež nepodléhá současnému zjišťovacímu řízení.

,,Chceme změnit velkou část tohoto území na obytnou zónu, kde jsou limity mnohem přísnější. Tyto změny bychom chtěli prosadit na zářijovém zasedání,“ vysvětlil kladenský primátor Dan Jiránek.