Zpoplatněné pozemní komunikace, kde je nutné mít dálniční kupón, jsou označeny dopravními značkami s názvem „Dálnice“ nebo „Silnice pro motorová vozidla“. Známky lze zakoupit na poštách či čerpacích stanicích. 

Vlastní kupón se skládá ze dvou dílů, na oba se musí vyplnit registrační značka vozidla. Jeden díl se umisťuje na vnitřní stranu čelního skla u pravého dolního okraje, nesmí bránit řidiči ve výhledu a zároveň musí být dobře viditelný z vnější strany automobilu. Druhý díl kupónu je nutné si uschovat, slouží ke kontrole Policií ČR nebo celními orgány. 

Pokud je dálniční známka nenalepená, bez označení doby platnosti nebo bez vyplněné registrační značky, je neplatná. Po skončení doby platnosti musí být ze skla odstraněna. Pokud neplatná známka zůstává na předním skle nebo motorista nemá na zpoplatněném úseku dálniční kupón, hrozí mu na místě pokuta do výše 5000 korun, ve správním řízení dokonce až sto tisíc korun. Policisté kontrolují výše uvedené skutečnosti v rámci běžného výkonu služby v průběhu celého roku.