Vernisáž, jejíž součástí byla i módní přehlídka oděvů, se konala ve středu a zahájila ji ředitelka školy Jana Bláhová. Hostům představila exponáty hostům. Klauzurní práce studenta je vlastně završení celoročního studijního úsilí v uměleckých a odborných předmětech. Obhajobou práce absolventské pak zakončuje student celé čtyřleté studium. Na začátku klauzurního týdne, tedy týdne, ve kterém žáci vytváří své klauzurní práce, je zadání, které v průběhu své tvorby musí splnit.

"V případě prvního a druhého ročníku uměleckých oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Design interiéru vycházelo zadání z předmětu výtvarná příprava. U oboru Modelářství a návrhářství oděvů bylo pro oba ročníky jednotné téma Tvary a struktury předmětů, každý ročník měl pak jiné úkoly. V případě oboru Design interiéru bylo studentům prvního ročníku zadáno téma Architekt a jeho práce, kdy museli navrhnout a vytvořit zmenšený model židle," popsala ředitelka školy Jana Bláhová.

Pro svou práci se studenti inspirovali tvorbou vybraných architektů. U třetích ročníků oboru Modelářství a návrhářství oděvů se klauzurní práce realizuje v rámci předmětu oděvní ateliér a děvčata mají za úkol ušít sako, včetně představení kompletní myšlenkové inspirace a vytvoření technické dokumentace, letos na téma České ikony. Poslední klauzurní den – v pátek pak musí všichni studenti své práce obhájit před komisí odborníků ze školy.

Co se týká absolventských – maturitních prací, jejich tvorba začíná vždy již na konci třetího ročníku. Každá studentka si vybere jedno ze tří témat, na které následně zpracuje 40 skic (portfolio). Následně si na podzim ve čtvrtém ročníku ze svých skic vybere nejlepších 10 návrhů, které rozpracuje a po dohodě s odbornou komisí určí 2 modely, které vytvoří. V květnu je pak u ústní maturitní zkoušky obhajuje, opět včetně technické dokumentace a myšlenkové inspirace.

"Další výtvarná díla, plastiky i oděvy vystavovala naše škola o uplynulém víkendu na Kladenských dvorcích, součástí prezentace byla také módní přehlídka oděvů u hlavního pódia na Bukovce. Aktuálně škola vystavuje po celé léto v Ňam Ňam Café, kde se jedná o návrhy kladenských galerií studentů oboru Design interiéru. V příštím školním roce plánujeme otevřít v prostorách školy vlastní studentskou galerii nejen pro naše studenty, ale i pro umělce z Kladna a okolí," uzavřela ředitelka.