Národní hřbitov v Terezíně, smutné místo, kde se nachází 2386 jednotlivých hrobů a několik pylonů, kde jsou pochováni další muži, ženy i děti, kteří zde v letech 1942 – 1945 nalezli krutou smrt. Celkem je v těchto místech pohřbeno deset tisíc osob. Jsou zde pochováni také vězni ze žaláře v Malé pevnosti, kteří zemřeli v důsledku nemocí v květnu 1945 v nemocnici a také ostatky vězňů, zemřelých v koncentračním táboře Litoměřice. Dominanty národního hřbitova tvoří křesťanský kříž s trnovou korunou a Davidova hvězda.

Hrůzy nacistického teroru

Program tryzny začal nástupem Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR. Následovalo položení věnců a kytic představitelů politického a veřejného života a zástupců velvyslanectví. Za ČsOL položil věnec člen PRV Jiří Vlasák a Helena Ganická. Za kladenské legionáře Eva Armeanová, Ivo Bedrna, Miroslava Čížková a Stanislav Čížek. Po zaznění české státní hymny se slova ujal Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín, který přivítal všechny přítomné.

V Pozdni uspořádali tradiční staročeské máje.
OBRAZEM: V Pozdni uspořádali tradiční staročeské máje

S hlavním projevem vystoupil Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR. Válka na Ukrajině byla společným motivem obou projevů. Vystrčil mimo jiné řekl, že Terezín je místem, které připomíná hrůzy nacistického teroru, ale měl by být i mementem, aby se podobné věci nikdy neopakovaly. Do terezínského ghetta bylo zavlečeno na 155 000 Židů z celé Evropy.

Závěr s modlitbou

Jednou z nich byla i dosud žijící bývalá vězeňkyně, dvaadevadesátiletá Hana Sternlichtová, která se tryzny rovněž zúčastnila. Do Terezína se dostala jako dvanáctiletá a i když přišla o oba rodiče, tety, strýce, bratrance a sestřenice, stále věřila, že přežije. Když skončila válka, bylo jí 15 let a vážila 28 kilogramů. Osvobození se dočkala v koncentračním táboře Mauthausenu.

Pocházela z Holic, kam se také vrátila a později se odstěhovala do Izraele. Na naléhání rodiny začala své vzpomínky vyprávět, nejprve svým blízkým, dětem ve škole a nakonec vyšla kniha, kterou je možné zakoupit.

Decentní večer U Zlatého selátka měl derniéru, lidé se bavili dlouho do noci.
Decentní večer U Zlatého selátka měl derniéru, lidé se bavili dlouho do noci

Na závěr zazněla křesťanská a židovská modlitba. Program pokračoval hudebním vystoupením pěveckého sboru Modrásci a Jany Červinkové. Roubínek poděkoval všem za účast a tryzna byla ukončena odnesením státní vlajky a odchodem Čestné jednotky Hradní stráže.

Plně obsazený autobus s kladenskými bratry a sestrami ČsOL se následně z Terezína vydal do nedalekých Libochovic na prohlídku zámku a expozice věnované osobnosti Jana Evangelisty Purkyně.