Teď přichází doba, kdy se do parku v Konopišti jeden, možná úplně poslední dochovaný, nejspíš brzy, vrátí. Objevilo ho Kulturní informační centrum Benešov (KIC) až ve Velvarech.

„Altán s obytným podkrovím a půdorysem šest krát šest metrů, užívali kdysi jeho velvarští majitelé k bydlení," popsal Pavel Dvořák z KIC Benešov osud dřevostavby po odvozu z Konopiště.

Chatka je ve špatném stavu

Chatka, která je dnes ve velmi zuboženém stavu, stojí v soukromé zahradě ve Velvarech. K bydlení byla naposledy využívána v roce 1986. Kladenský deník se proto vydal na místo za jejími majiteli, aby zjistil podrobnosti.

Je pravá či nikoli?

Velvarský vlastník objektu nám sdělil: "Pracovníci Státního zámku Konopiště mě navštívili a uskutečnilo se pouze předběžné jednání o budoucnosti stavby bývalého loveckého pavilonu Ferdinanda d´Este.

Následně se u mě objevil člověk z památkového ústavu a ten začal zjišťovat původ stavby, protože neexistuje fotografický ani jiný doklad o lovecké chatě," říká její současný velvarský majitel.

Podobných staveb bylo na konopišťském panství několik a je pravdou, že se na nich objevují shodné znaky, stejné jako na chatě ve Velvarech. „Pokud by jednání dopadla, měl bych určitě zájem o zachování a záchranu chaty," dodává majitel. Stavbu i s pozemky získal současný vlastník před časem jako dědictví po bezdětných příbuzných. Chata v zahradě ale roky už jen chátrá.

Poslední nájemnice

Za dob socialismu objekt v užívali nájemníci. Poslední obyvatelkou byla v roce 1986 paní Šetková, která posléze odešla do domova důchodců. "Patrová chata v zahradě byla skutečně velmi krásná. Paní Šetková se o vše pečlivě starala. Stavba byla ozdobou naší čtvrti. Má spoustu unikátních prvků jako například kovové točité schodiště nebo ozdoby na střeše.

Dnes je to bohužel ruina na spadnutí. Je to škoda. Pochybuji, že je chatu možné vůbec ještě zachránit a převézt někam," řekl muž ze sousedství. Mezi oslovenými Velvaráky se dále traduje i to, že právě v této chatě v roce 1914, před jejím přestěhováním do města, uskutečnil Ferdinand d´Este své poslední jednání před tím, než odjel do Sarajeva, kde na něj byl 28. června 1914 spáchán atentát, který se stal podnětem k rozpoutání první světové války.

Rozebrat a odvézt

Pokud ve velvarské zahradě, zarostlý roštím, stojí skutečně onen historický unikát, jeho rozebrání a případný transport na Konopiště nebude vůbec snadný. „Rozebrání objektu, očíslování jeho jednotlivých částí, opravení poškozených a postavení v Konopišti bude také něco stát," poznamenal starosta Benešova Petr Hostek, ale předpokládané náklady ani nenaznačil.

Jubilejní zemská výstava

Altán, a možná dokonce právě ten, který se dnes nachází ve Velvarech, viděla údajně krátce po jeho vzniku veřejnost, nejen hlavy pomazané. Objekt byl prý součástí Jubilejní zemské výstavy v pražských Holešovicích roku 1891. Ta byla jako hospodářská, kulturní a společenská výstava uspořádaná na oslavu výročí první průmyslové výstavy, konané v Praze roku 1791.

„V Praze dřevěný altán reprezentoval Velkostatek Konopiště, což v tehdejší mluvě bylo v podstatě konopišťské panství Františka Ferdinanda. Pod tímto označením tehdy panství vystupovalo navenek," upřesnil Lukáš Pavlík z Benešova, regionální badatel.

Na původní, konopišťské místo se však altán nedostane, protože tam nyní roste les. Objekt s řadou secesních prvků by měl stát v Konopišti na pozemcích města nedaleko tamního amfiteátru. Využití stavby bude stejné, jak to zařídil František Ferdinand. Sloužit by měl jako jakýsi stánek s občerstvením. Tentokrát nikoliv pro monarchy, ale pro návštěvníky parku a především akcí v přírodním divadle.

O altán však stojí také Národní památkový ústav potažmo správa zámku Konopiště. Ta s altánem počítá do Růžové zahrady.

Který ze zájemců objekt nakonec získá, ukáže čas. Poslední slovo bude mít i tak velvarský majitel.