Nikoli opoždění, ale o krok napřed se rozhodli být Slaňáci a vytvářejí tak nový akční plán pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Pod hlavičkou projektu se skrývá jediné. Předejít problémům lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a těch, kteří se mnohdy ocitají na hranici chudoby.

Kvůli tomu, že se do Slaného za posledních několik let nastěhovala řada nejen romských rodin, jež mají existenční problémy a bída dolehla už i na některé starousedlíky, rozhodlo se Slaný jim podat pomocnou ruku.

Základem spolupráce vedení města Slaného s agenturou je memorandum, jehož úkolem je vymezit si na začátku oblasti, které chtějí ve Slaném řešit.

Jak řekl starosta Martin Hrabánek, na počátku je potřeba vytvořit podrobnou analýzu vyloučených lokalit a problémů s nimi spojených.

„Ta poskytne cenná data a o celkové situaci ve městě. Souběžně s tím bude vytvořena pracovní skupina, která bude koordinovat a řídit veškeré naše snahy v oblasti sociálního začleňování.

„Vzhledem k tomu, že se Slaný spojuje s odborníky, kteří mají zkušenosti v této oblasti v jiných městech v republice, bude spolupráce jistě přínosná," řekl Hrabánek. Její šíře je pochopitelně závislá i na penězích. Ty se budou ve Slaném snažit získat zejména z evropských fondů.

Díky tomu, že Slaňákům problémy sociálně slabých obyvatel dosud nepřerostly přes hlavu, je dost času vytyčit si oblasti spolupráce a pomoci tak, aby byla pomoc skutečně účinná. Lokálním konzultantem se ve Slaném stal Michal Kratochvíl, jenž má řadu zkušeností jak s romským etnikem, tak dalšími chudými rodinami například v severočeském Dubí.

Jak řekl Michal Kratochvíl Kladenskému deníku, ve Slaném není situace nijak alarmující a vzhledem k blízkosti hlavního města ani neočekává problémy, jaké řeší například Severočeši. Přesto je zapotřebí pomoci zejména nově přistěhované romské rodiny vymanit ze spárů podnikatelů, kteří si z jejich dávek udělali byznys.

Ve Slaném a okolí lze v současné době napočítat zhruba sedm problémových lokalit, kde žijí lidé v neutěšených podmínkách či nebytových prostorách, za které jejich majitelům platí nehorázné částky.

„S těmito velmi chudými lidmi chceme co nejvíce komunikovat a nabídnout možnosti, jak se dostat ze sociálního dna. Město Slaný se proto snaží vymyslet akční plán, jak na to," přiblížil Michal Kratochvíl.

Vize Slaňáků je taková, že město se bude snažit vytvořit nejen síť ubytoven, ale také například takzvané startovací byty, kam se budou moci stěhovat například mladé rodiny s velmi nízkými příjmy nebo takové, které se ocitly v momentální krizi.

„Je potřeba předejít tomu, aby se sociálně slabí obyvatelé dostávali do dluhové pasti. Tím se jen roztáčí spirála problémů. Nechceme vytvářet ve Slaném nové ubytovny, aby se k nám stěhovali další potřební.

Naopak, chceme současný stav dostat pod kontrolu a napomoci tomu, aby lidé, kteří už ve Slaném jsou, žili v solidních podmínkách a ne v nebytových prostorách bez zázemí jako je tomu například v bývalé továrně na Pražském předměstí," vysvětlil starosta Hrabánek.

K prioritám, které si Slaný v rámci projektu klade za cíl, patří bezpečnost, bydlení, vzdělávání, sociální služby, komunikace a spolupráce.

„Je to běh na dlouhou trať. Jsme na počátku tvorby akčního plánu. Přesto se nám už objevily první vlaštovky. Ve třech případech jsme pomohli potřebným získat například nové bydlení.

Dva asistenti prevence kriminality Michal Zupko a Tomáš Pokuta, které jsme přijali před dvěma týdny, pomáhají při práci v problémových lokalitách. S tamními obyvateli mluví, mohou dohlížet na děti na hřištích nebo například na přechodech pro chodce.

Jelikož tito dva asistenti nejsou strážníci, mají jiný režim a jiné kompetence," popsal vedoucí Městské police Slaný Pavel Štěpánek.

Další vítaná změna je například v městské ubytovně Mexiko, kde je kromě správce budovy nově také domovnice Milena Gorolová.

Dohlíží zde na dodržování pořádku, nočního klidu, zajišťuje a dozoruje provádění drobných oprav v ubytovně, vede domovní záznamy, sleduje pohyb osob v domě či dohlíží na docházku dětí do školy.