Toto uspořádání se škole velmi osvědčilo, pomáhá totiž rozvíjet vztahy mezi dětmi. Mladší děti tak získávají možnost přirozeně se učit od starších kamarádů, naopak ti starší si upevňují sociální dovednosti v denním kontaktu s mladšími spolužáky. Děti si během své docházky postupně vyzkoušejí roli mladšího i staršího kamaráda a získávají tak různé zkušenosti. Nepopiratelnou výhodou je i skutečnost, že si nově přijaté děti ve školce poměrně rychle zvykají, protože se třída v září obmění jen částečně a děti, které zůstaly, vědí, jak to ve školce chodí.

Zřizovatelem školky je Arcibiskupství pražské, jedná se tedy o školku církevní. Přijímány jsou ovšem nejen děti z věřících rodin a ani trvalé bydliště není pro přijetí rozhodující. Tato MŠ má podobný Školní vzdělávací program jako městské mateřské školy. Jeho součástí je seznamování s průběhem církevního roku ve snaze předávat dětem hodnoty v duchu křesťanské etiky. MŠ spolupracuje s farnostmi v Kladně i se ZŠ Maltézských rytířů.

Školka usiluje o budování přátelských vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci a mezi zaměstnanci a rodiči. Děti vede i ke vztahu k přírodě a svému okolí. Snaží se, aby pobyt ve školce byl pro děti opravdu radost.

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme děti z MŠ Doksy!