„Takto znečištěné vody způsobují na čistírnách velké problémy a mohou je zcela zastavit. Pak musí provozovatel čistírnu zregenerovat a sčítat škody," vysvětlila tisková mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová. Právě kanalizační řád upravuje podmínky pro vypouštění tak, aby čistírny odpadních vod odstranění škodlivých látek zvládly a aby nebylo znečišťováno životní prostředí.

Ani hygienické potřeby, léky či jiné látky, které mohou ucpat kanalizaci nebo ohrozit kvalitu odpadní vody, nesmí domácnosti i průmyslové podniky do odpadní sítě pouštět. „Provozovatel dokáže kanalizační síť „rozpásmovat" do určitých celků a pomocí kamerového systému a odběrů vzorků vody a vzorků z vnitřního povrchu kanalizace zjistit (i zpětně), ze které přípojky byla kontaminovaná voda vypuštěna do kanalizace," popsala Lenka Kozlová způsob vypátrání viníka případných škod.

Ten, kdo způsobí svým nakládáním s odpadem v čistírně odpadních vod havárii nebo jakkoli ohrozí životní prostředí, je povinen učinit veškerá opatření k odstranění závady, a to na vlastní náklady.   

Původci havárie také hrozí sankce. „Neoprávněné vypouštění odpadních vod, jež jsou v rozporu s kanalizačním řádem,  je hodnoceno jako přestupek se sankcí do 200 000 korun. Pokud se vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, zaplatí hříšník pokutu až do výše 500 000 korun," dodala Kozlová.