Stejně jako v jiných velkých středočeských městech i na Kladensku kromě občanů Evropské unie pracuje nejvíce Ukrajinců. Co se týče zemí Unie, prim mají rozhodně Slováci.

Pro samotného cizince ze zemí třetího světa však není jednoduché v regionu zaměstnání sehnat. Cizinec sám si na kladenském úřadu práce o zařazení do evidence požádat nemůže a jeho jedinou šancí tedy je spojit se přímo se zaměstnavatelem, jenž si ho vyžádá.

„Povolení se vydávají zaměstnavateli, který nejprve musí mít na úřadu nahlášena všechna volná místa. My poté prověříme, jestli pro něj nemáme vhodného kandidáta české národnosti. Pokud to vyloučíme, zaměstnavatel si může požádat o povolení pro konkrétního člověka,“ uvedla pracovnice Úřadu práce v Kladně Hana Adamišinová.

Kromě Ukrajinců je v regionu zaměstnáno také větší množství Vietnamců a celkově na povolení pracuje 1101 lidí.

„Povolení jsou nejčastěji udílena sféře stavebnictví, úklidových prací a poměrně hodně cizinců je zaměstnáno jako dělníci v pekárnách. Už ale nezůstávají jen u čistě mechanických a manuálních prací, ale začínají se tu objevavat i žadatelé, kteří mají určitý stupeň vzdělání. Až jedna čtvrtina žadatelů ve stavebnictví musela doložit, že mají výuční list. Mohou už tedy pracovat nejen jako pomocné síly, ale například jako skuteční zedníci. Jistá skupina Vietnamců je také zaměstnána jako svářeči,“ řekla pracovnice.

Pro cizince ze zemí Unie zaměstnavatel o žádné povolení žádat nemusí, ale vůči úřadu má oznamovací povinnost. „Na informačních kartách máme ke včerejšímu dni vedeno 2501 cizinců z Unie nebo s trvalým pobytem v České republice a z toho většinu tvoří Slováci. Často jsou zaměstnáni v okolních průmyslových zónách jako montážní dělníci,“ sdělila Adamišinová.

O tom jestli cizinci berou místním lidem práci nebo nikoliv by se dalo dlouze diskutovat. Ale je pravda, že v dnešní době lidé chtějí méně práce za více peněz. Cizinci, kteří dojíždějí do České republiky za prací, nejsou tak nároční a berou i méně honorované pozice nebo zaměstnání ve směnném provozu.