Právě zde se členové spolku angažují a usilují o to, aby jedinečné přírodní bohatství bylo zachováno i příštím generacím. Výsadba a ochrana zeleně je nedílnou součástí ochrany před negativními vlivy klimatické změny.

Jak potvrdil zakladatel a předseda spolku PROLEDCE! Jan Maňas (25), který je zastupitelem Ledců a zároveň doktorandem na České zemědělské univerzitě, místní lipová alej je evropsky významnou lokalitou a rozkládá se na pozemcích tří vlastnických subjektů. „Ani jeden z vlastníků však nepodniká kroky ke zlepšení zdravotního stavu stromů. Dřeviny bez péče chřadnou, lámou se a padají. Náš spolek proto usiluje o ozdravení lipové aleje a zabránění sekundárním výrostkům ničit statiku skeletů letitých lip, s ohledem na živočichy, kteří alej využívají jako svůj úkryt,“ nastínil záměr spolku Jan Maňas.

Jelikož se jedná o evropsky významnou lokalitu, musí spolek PROLEDCE! jednat v tomto případě s pracovníky Odboru životního prostředí Středočeského kraje. Jednání už bylo zahájeno a další společné kroky naplánovány pro letošní rok. Vlivem covid omezení se ale patrně celý projekt posune v čase. „Na základě aktualizovaného průzkumu byl naplánován zásah spočívající v údržbě těch stromů, které jsou součástí parku a aleje a jsou biotopem nebo mají jako biotop perspektivu například pro ohroženého brouka páchníka hnědého,“ popsal Maňas.

Co se týká aktivit spolku PROLEDCE!, jeho členové se zasloužili v uplynulých třech letech na výsadbě desítek nových stromů, včetně jejich adopce „První adopce se konala ke 100. výročí založení republiky. Tehdy jsme vysázeli jedenadvacet bříz nedaleko Masarykova pramene. Další rok jsme sázeli ovocné stromy mezi Šternberkem a Ledcemi a následně další skupinu bříz, i těch bylo přes dvacet,“ připomněl Jan Maňas aktivity spolku a dodal, že k činnostem spolku patří též vydávání čtvrtletníku, pořádání kondičních cvičení pro ženy a propagace obce. Pochopitelně v době covidu jsou také aktivity Ledeckých omezené.

Vrátíme-li se ke stromům, ty se nacházejí ve velké míře na prostranství někdejších lázní Šternberk, které bývaly historicky velmi vyhlášenou adresou. Místními železitými prameny a procházkami v přírodě se zde léčila v minulosti řada významných osobností, ať už Karel Havlíček Borovský, Josef Jungmann, František Palacký nebo Karolina Světlá. Čtyři lázeňské prameny zde najdete i dnes a stejně tak se zachovaly některé lázeňské budovy.