Od svého založení je spolek aktivní v mnoha oblastech – například byl činným při vznikajícím územním plánu obce, neustále informuje veřejnost o aktualitách na svém blogu, a jako vlajkovou loď své činnosti má bývalé vyhlášené lázně Šternberk (např. se zde léčil Karel Havlíček Borovský, František Palacký), na jejichž záchraně a propagaci spolek neustále pracuje.

Pořádal již řadu dobrovolnických brigád, při nichž došlo k obnově březové aleje, opravě Masarykova pramene a jeho okolí, inicioval výsadbu bříz v aleji. Do výsadby nových bříz se s chutí pustili i sami ledečští, kteří si sazenice adoptovali.

„Při pořádaných akcích je přítomna dobrá nálada, buchty jako odměna a úžasní dobrovolníci, kteří s činností spolku sympatizují a nebojí se přidat ruce k dílu. Jednou z posledních akcí bylo Vítání jara, v rámci kterého spolek kooperoval s Ledeckou farmou Etincelle, Skautským střediskem Modrý kruh Slaný a Jezdeckou školou Ledce. Myšlenka vznikla v zimě u čaje v ledecké farmě. Tehdy jsme netušili, že se akce zúčastní více jak 90 dobrovolníků. Čistili jsme potok a jeho široké okolí od odpadků a vzrostlých náletů,“ jsou slova uznání od předsedy spolku Proledce! Jana Maňase.

Prozradil, že se spřátelenými organizacemi je nadále v kontaktu a rád by i s jejich pomocí rozšířil povědomí o bývalých lázních, které podle něj skrývají velký potenciál.

Většina šikovných skautů zde ve Šternberku byla podle Jana Maňase poprvé a s velkou pravděpodobností ne naposledy. Doplnil, že odměnou všem bylo opékání špekáčků u vily Bellevue, písničky s kytarami u táboráku a kdo chtěl, mohl se svézt na konících ze zdejší jezdecké školy.

Povedl se velký kus práce, který je za šikovnými dobrovolníky vidět. Tedy úkol splněn - jaro přivítáno i v Ledcích – Šternberku. 

Hana Tichá