Na základě zjištění, že vodovodní řad v místě je ve zcela nevyhovujícím stavu, je nutné před rekonstrukcí silnice provést jeho obnovu. Zajišťuje ji vlastník sítě, Vodárny Kladno – Mělník. Nyní jsou prováděny výkopové práce v úseku ulice 28. října a Vyšehradu. Od poloviny června zhruba do poloviny září budou vodárny pracovat na obnově řadu. Termín dokončení ještě mohou ovlivnit počty obnovovaných přípojek jednotlivých nemovitostí.

Král Radek pasoval slánské prvňáky na čtenáře.
PODÍVEJTE SE: Král Radek pasoval slánské prvňáky na čtenáře

„Následovat bude obnova vodovodu od Vyšehradu k první odbočce vpravo nad zatáčkou. Hotovo by mohlo být do konce září,“ uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral a dodal, že firma provádějící rekonstrukci komunikace bude po úsecích s pracemi pokračovat hned za vodárnami, aby nevznikala zbytečná prodleva,

Harmonogram prací:

Dne 1.6. začala rekonstrukce Vinařické ulice - úsek od ul. 28. října k ulici K Rovinám.

1.6. bylo provedeno odfrézování asfaltové vrstvy a následně budou provedeny výkopové práce (bude je provádět firma pracující na rekonstrukci komunikace) – úsek 28. října x Vyšehrad

15.6. až 15.9. – úsek 28. října x Vyšehrad - nástup Vodáren Kladno - Mělník a.s. - zahájení obnovy vodovodního řadu – 1. etapa Vodáren Kladno - Mělník a.s. (termín dokončení mohou ovlivnit počty obnovovaných přípojek jednotlivých majitelů nemovitostí)

15.9. až 30.9. – úsek Vyšehrad x první odbočka vpravo nad zatáčkou – započetí obnovy vodovodního řadu - 2. etapa Vodáren Kladno - Mělník a.s. (termíny jsou uvedeny v tuto chvíli jako předpokládané s tím, že VKM prokáže maximální součinnost k jejich zkrácení, bude-li to možné)